Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
14 Septembar 2020

Nova Iskra Innovation Lab započinje niz in-house obuka za organizacije u domenu kulture i event menadžmenta

 

Nova Iskra, u saradnji sa Deskom Kreativna Evropa Srbija, u narednim mesecima će raditi na mapiranju potencijala i izazova sa kojima se susreću institucije kulture i organizacije civilnog sektora, naročito one koje su se prijavile na javni konkurs koji je raspisao Desk, a sa idejom da se pruži podrška u procesu jačanja kapaciteta organizacija kroz direktan rad i in-house obuke. 

Nova Iskra Innovation Lab će imati priliku da, kroz direktnu saradnju sa organizacijama kao što su:

Narodni muzej Šabac

Centar za kulturu i obrazovanje ”Božidarac 1947”, Beograd

Kulturni centar Šabac

Šabačka biblioteka 

i ”Inat” centar, Beograd

bolje upozna izazove sa kojima se susreću ove organizacije i da, kroz rad sa zaposlenima, uspostavi strategije za razvoj novih programskih formata i njihove digitalne verzije, i pruži podršku timovima za kreiranje novih partnerstava i programskih umrežavanja kroz intersektorsko povezivanje u cilju razvoja publike.

Na osnovu javnog poziva za učešće u programu in-house obuka, odabrano je ukupno petnaest ustanova i organizacija u kulturi s kojima će se u narednim mesecima raditi na jačanju programsko-organizacionih kapaciteta, što je u skladu sa ciljem ovog javnog poziva, a to je podizanje programsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija koje planiraju učešće u programu Kreativna Evropa, kao i pospešivanje održivosti, uspešnosti i programske izvrsnosti projekata koje realizuju.