Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
16 April 2021

Nova platforma za medijsko osnaživanje mladih

 

Nova Iskra je zajedno sa partnerskom organizacijom Intera Technology Park u proteklih godinu dana radila na stvaranju platforme za mlade youthmediahub.net.

Projekat je započeo u julu prošle godine, otvorenim pozivom mladima od 16 do 22 godine, za učešće u višenedeljnoj obuci iz medijske i digitalne pismenosti, praćenoj interaktivnim onlajn omladinskim kampovima tokom septembra i oktobra, koji su za cilj imali jačanje kapaciteta mladih iz Srbije i BiH, kroz kreiranje konkretnih medijskih sadržaja. 

Ideja čitavog projekta je upoznavanje mladih sa osnovama na kojima počivaju mediji danas, od čega se sastoji novinarska etika, kao i koje alate mediji danas koriste kako bi zadržali našu pažnju kao što su lažne vesti i klikbejtovi. Učili smo i o tome šta je to aktivizam u digitalnom okruženju, digitalna bezbednost i kako sagledavati i čitati različite poruke koje do nas dolaze putem tradicionalnih i onlajn medija.

Sa ponosom vam predstavljamo vebsajt youthmediahub.net koji je u potpunosti nastao za potrebe projekta, ali sa ciljem da preraste u veću platformu i mesto onlajn okupljanja za sve mlade koje interesuju društveno značajne teme, problemi i perspektiva mladih u našem regionu. Platforma je namenjena onima koji pre svega žele da pišu, fotografišu, snimaju ili na neki drugi način učestvuju u širenju, razvijanju i podršci kreativnosti i kritičke misli svojih vršnjaka kroz ovakvu vrstu neformalnog obrazovanja.

Platforma se zasniva na otvorenom pristupu i upravljanju i oko sebe okuplja aktivne autore i urednike tako da se na platformi već sadrži veliki broj priloga, među kojima su analize istraživanja stavova mladih o položaju Roma u našem društvu, debate o štetnosti društvenih mreža u stvaranju atmosfere straha i nasilja ali i njihovom potencijalu u obrazovanju. Mogu se pročitati viđenja mladih na gradske i probleme stanovanja u Borči i u Zemunu, kao i analiza ankete sprovedene među mladima o tome kako i gde mladi formiraju svoje stavove o migrantima.

Svi oni koji su zainteresovani da se upuste u polje onlajn medija, na platformi mogu pronaći korisne alate koji su nastali tokom rada na projektu i na taj način sami, prema sopstvenom tempu, prođu ubrzan trening iz medijske i digitalne pismenosti. Pored toga mogu računati na uredničku podršku za svoje priloge od strane same platforme i učesnika koji su do sada prošli obuku.  

Ovim putem i pozivamo sve mlade da nam se priključe i doprinesu stvaranju platforme namenjene društvenim temama koje upravo mladi smatraju bitnim, te žele da o njima govore i nudimo im profesionalnu podršku na putu kreiranja kvalitetnog medijskog priloga.

Za sve dodatne informacije možete nam se javiti na office@novaiskra.com

Celokupan projekat Youth Media Hub nastao je u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).