Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
18 Januar 2021

Sažetak za javnu politiku po pitanju prehrambenog i kulturnog nasleđa nastao u okviru projekta Food is Culture

 

Dokument nastao kao jedan od rezultata u okviru dvogodišnjeg međunarodnog projekta Food is Culture predstavlja značajno sredstvo pri upoznavanju građana i institucija Evrope sa pojmom i značajem kulturne baštine, kao i njenom povezanošću sa kulturom. Ovaj sažetak kreiran je kao finalni rezultat projekta, na čijem su sadržaju radili predstavnici partnerskih organizacija na projektu, Europa Nostra i Slow Food.

Food is Culture je međunarodni projekat čija je realizacija započela tokom 2018. godine predstavljanjem na festivalu Terra Madre Salone del Gusto u Torinu. Glavne aktivnosti projekta bile su multimedijalna izložba, čija je postavka putovala Evropom pružajući posetiocima priliku da se upoznaju sa gastronomskim nasleđem iz njenih različitih delova, da bi tokom prethodne godine dobila i svoju digitalnu verziju; takmičenja namenjena kuvarima i učenicima osnovnih škola, koji su prikupljajući stare recepte iz svojih porodica, učili o hrani kao kulturnom nasleđu; kreiranje svojevrsne bibilioteke pod nazivom “Riznica ukusa” (Ark of Taste), koja predstavlja katalog različitih namirnica i recepata sa evropskog tla. Tokom dvogodišnje realizacije projekta organizovano je i nekoliko seminara i panel diskusija, a ovaj dokument predstavlja krajnji produkt projekta i njegovo zaokruženje u cilju upoznavanja građana i institucija Evrope sa njihovim prehrambenim nasleđem kao sastavnim delom kulture.

Ideja ovog dokumenta jeste da skrene pažnju EU institucijama na važnost prehrambenog kulturnog nasleđa kao društvenog, ekonomskog i ekološkog dobra, kako se veze između hrane i kulture ne bi zanemarivale u donošenju javnih politika, iako je neosporno da kulturno okruženje snažno utiče na proizvodnju i potrošnju hrane. Dokument sadrži i nekoliko različitih preporuka akcija, kako bi se prehrambene baštine na nivou EU bolje zaštitile.

Dokument sažetka za javnu politiku na srpskom jeziku dostupan je za digitalno prelistavanje, ali i besplatno preuzimanje na sajtu Nove Iskre!

Food is Culture je projekat saradnje finansiran od strane EU programa Kreativna Evropa (u okviru Evropske godine kulturnog nasleđa 2018), uz doprinos Fondazione CRC di Cuneo, koju vodi Slow Food sa partnerima Europa Nostra, Kinookus, Nova Iskra Creative Hub i Transpond AB.