Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Dragana Kojičić

Arhitekta

Diplomirala arhitekturu na Departmanu za arhitekturu i urbanizam FTN-a u Novom Sadu 2005. godine, a nakon studentskih praksi u Siriji i Kolumbiji u periodu od 2005. do 2008. godine je živela i radila u Istočnoj Africi. Specijalizirala je zemljanu arhitekturu na fakultetu DSA Terre u Francuskoj, u okviru posebnog programa koncipiranog za ovu temu pod nazivom CRAterre. Nakon perioda provedenog na usavršavanju, od 2010. godine radi na promociji i prezentaciji zemljane arhitekture kroz teorijski i praktičan rad na terenu, u saradnji sa zavodima za zaštitu spomenika kulture, nevladinim sektorom i pojedincima.

 

Svojim iskustvom i znanjima Dragana doprinosi ovom vidu arhitekture kao vođa EU projekta Leonardo Pirate koji se bavi izradom i sertifikacijom obuka i diploma za majstore i druge kadrove za gradnju zemljom. Autor je brojnih radova na temu zemljane arhitekture, a njene tekstove možete redovno pratiti na blogovima  www.kucacuvarkuca.com i www.zemljanarhitektura.com. Pokretač je budućeg Centra za zemljanu arhitekturu u Mošorinu i vlasnica firme Earth&Crafts za gradnju zemljom i prirodnim materijalima.