Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

O nama

Nova Iskra povezuje kreativne industrije, tehnologiju i ljude
Nova Iskra je prvi kreativni hab na Balkanu, osnovana 2012. godine, sa misijom da dizajnira prostore i iskustva koji pojedincima, organizacijama i biznisima omogućavaju da rade, uče, inoviraju i stvaraju zajedno.
Kroz različite programe, projekte i saradnje, Nova Iskra preuzima aktivnu ulogu u oblikovanju načina na koje ćemo, kao društvo, živeti, učiti i raditi u budućnosti.
Nova Iskra oblikuje budućnost zajedno sa vama
Dizajniramo obrazovanje za kreatore promena
Programi koje razvija Nova Iskra nude raznovrsna iskustva učenja. Mentorski programi, vebinari, kursevi, studijski programi, kreativni kampovi, radionice, peer to peer razmene…
Podržavamo razvoj veština i kompetencija koje pomažu prilagođavanje složenom i veoma konkurentnom okruženju – kreativnost, kritičko mišljenje, komunikacija i saradnja su neke od odlika kreatora promena.
Nova Iskra je posvećena osnaživanju pojedinaca i timova kroz proces neformalnog obrazovanja - onog koje širi naše opšte znanje i iskustvo, unapređuje naše veštine i doprinosi ličnom i profesionalnom unapređenju.
Nova Iskra osnažuje timove i mlade profesionalce da učestvuju u oblikovanju sveta oko sebe, inspiriše ih da grade pozitivne, konstruktivne i inkluzivne zajednice, organizacije i biznise budućnosti – one koje ljude i planetu stavljaju u centar strateškog razmišljanja i razvoja.
Bavljenje kompleksnim izazovima kroz saradnju
Nova Iskra kreira programe, projekte i saradnje inspirišući se širokim poljem tema i izazova, kao što su društvene inovacije, zelena ekonomija, održivi i odgovorni oblici poslovanja, zajednička dobra, odgovorni dizajn, održiva arhitektura, alternativni oblici finansiranja i digitalna i IT industrija.
Nova Iskra kreira prostore za novu generaciju frilensera, preduzetnika, startapa i organizacija
Kako bi što bolje odgovorila na globalne i lokalne ekonomske i društvene okolnosti, Nova Iskra kreira radne prostore koji uzimaju u obzir savremene trasformacije u polju rada, kada je postao multidisciplinaran, kolaborativan, fleksibilan i otvoren.

Naši radni prostori pružaju jedinstveno iskustvo rada za novu generaciju frilensera, digitalnih nomada, preduzetnika, inovatora, kreativnih timova, malih i srednjih preduzeća. Karakterišu ih prepoznatljiv dizajn enterijera, dok su prostrane radne jedinice, privatne kancelarije, sale za sastanke, prostori za opuštanje i urbane bašta samo neke od specifičnosti prostora za rad koji nose ime Nove Iskre – a koji su idealni za javne događaje, prezentacije, foto sesije, važne sastanke ili specijalne događaje.

Radni prostor
koji vas pokreće

Organizacija i transformacija biznisa kroz inovacije
Nova Iskra Studio pruža podršku kompanijama, organizacijama, malim i srednjim preduzećima i startapima da primene nove metode u procesu kreiranja inovativnih proizvoda ili usluga.

Koristeći se user centered metodama, Nova Iskra osnažuje organizacije i biznise da inoviraju u različitim aspektima: kroz razvoj proizvoda i usluga, transformaciju poslovanja i organizacije, digitalnu transformaciju, dizajn timske kulture itd.

Kreiramo rešenja

Nova Iskra tim

Široko i duboko iskustvo našeg tima profesionalaca aktivnih u poljima kreativnosti i kulture, čini nas spremnim da odgovorimo na potrebe različitih projekata, sa fokusom na pouzdana i napredna rešenja, opipljive rezultate i ugodan, ali besprekoran proces rada.

Marko Radenković

Marko Radenković

Osnivač / Generalni menadžer - Nova Iskra Workspace

Marko Radenković

Osnivač / Generalni menadžer - Nova Iskra Workspace

Kao osnivač i inicijator Nove Iskre, Marko od samog početka vodi proces širenja naše mreže partnera i uspostavljanja boljih uslova za razvoj kreativnih habova u Srbiji i regionu. Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, smer Menadžment i produkcija gde je kasnije bio angažovan kao saradnik u nastavi. Pored velikog iskustva koje poseduje u polju menadžmenta u kulturi i produkcije, jedan je od osnivača festivala međunarodnog festivala studentskog teatra - FIST, online umetničke platforme Side Effects Prints. Pored brojnih uloga koje ima u okviru sistema Nove Iskre, najviše je fokusiran na razvoj i širenje našeg coworking brenda Nova Iskra Workspace.

marko@novaiskra.com
Nana Radenković

Nana Radenković

Suosnivačica / Menadžerka edukacije

 

Nana Radenković

Suosnivačica / Menadžerka edukacije

Dizajnira i sprovodi mentorske programe, obuke i radionice za mlade, profesionalce, organizacije i kompanije zainteresovane za transformaciju svog poslovanja, kao i za poboljšanje ukupnog iskustva saradnje i inoviranja. Magistrirala je Menadžment u kulturi, interkulturalizam i medijaciju na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, sa velikim iskustvom rada u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Članica je Savetodavnog odbora Kreativnog mentorstva, a trenutno podržava brojne startapove i timove kroz unapređenje njihovih veština saradnje i timske kulture u programima kao što su: Raising Starts, Smart Start, D inkubator, Ninja Accelerator, Playing Narratives, Upgrade, Serbia Innovates, Preduzmi ideju i slično. Bila je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije i mentorka u Nelt edukativnom programu.

nana@novaiskra.com
Kristijan Šujević

Kristijan Šujević

Nova Iskra suosnivačo / Studio menadžer

 

Kristijan Šujević

Nova Iskra suosnivačo / Studio menadžer

Menadžer u kulturi i umetnosti, pozorišni i radio producent s dugogodišnjim iskustvom upravljanja kreativnih projekata u kulturnim i kreativnim industrijama. Kao suosnivač Nove Iskre, koristi svoju ekspertizu i znanje kako bi osnažio pojedince, organizacije, preduzeća i institucije u KKI sektoru i unapredio njihove kapacitete i podstakao inovacije pružajući konsultantske usluge. Kristijan je diplomirao Menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, što mu je omogućilo opsežno razumevanje industrije. Kristijanov pristup podrazumeva implementaciju metodologija rada usmerenih na krajnjeg korisnika i holističke perspektive kako bi se postigli što efikasniji rezultati koji su usklađeni sa budućnošću, uz osetljivost prema neprestano menjajućem sadašnjem vremenu.

kristijan@novaiskra.com
Miljan Peljević

Miljan Peljević

Suosnivač

 

Miljan Peljević

Suosnivač

Miljan je jedan od suosnivača Nove Iskre, gde je od samog početka bio fokusiran na vođenje našeg prvog coworking prostora u Savamaloj, ujedno i prvog takvog prostora u našoj zemlji, i jednog od prvih u ovom delu Evrope. Jedan je od inicijatora nacionalne mreže coworking prostora u Srbiji. Osnivač je organizacije Kultur Akt, a bio je i dugogodišnji producent studija Digimedia. Učestvovao je u osnivanju i realizaciji brojnih festivala, koncerata, pozorišnih predstava, spotova, izložbi, kao i drugih sadržaja iz oblasti kulture i zabave. U Novoj Iskri aktivno se bavi i projektima iz domena ekologije i održivog razvoja, u saradnji sa našim spoljnjim saradnicima.

miljan@novaiskra.com
Relja Bobić

Relja Bobić

Suosnivač

Relja Bobić

Suosnivač

Relja Bobić je autor brojnih kulturnih i umetničkih projekata realizovanih u Srbiji, kao i širom Evrope, u SAD i Kanadi. Bio nezavisni kustos, menadžer i producent u polju umetnosti i kulturnih događaja, muzički promoter, radijski autor, novinar i prevodilac. Inicirao je i učestvovao u stotinama kulturnih događaja, osnovao četiri međunarodna festivala i kurirao brojne izložbe, konferencije, publikacije i neformalne edukativne programe. Jedan je od osnivača Nove Iskre, prvog kreativnog haba na Balkanu, a kasnije i European Creative Hubs Network. Najrađe dizajnira programe, procese i okvire u koijma mladi kreativci, profesionalnc i inovatori mogu da sarađuju, lično i profesionalno se razvijaju i zajednički stvaraju na nove načine. Član je Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Od 2020. godine radi na poziciji programskog direktora SGA (Asocijacija industrije video igara Srbije).

relja@novaiskra.com
Ivan Manojlović

Ivan Manojlović

Projektni menadžer - međunarodna saradnja

Ivan Manojlović

Projektni menadžer - međunarodna saradnja

Ivan je kustos i kulturni menadžer sa velikim iskustvom u oblasti kulturnog nasleđa. Interesuje ga podsticanje učešća umetnosti i kulture u stvaranju održivih inovacija za aktuelna pitanja našeg društva. Učestvuje u razvijanju međunarodnih projekata na raskrsnici umetnosti, kulture, nauke i tehnologije, interpretaciji kulturnog nasleđa, stvaranju muzejskih iskustava i razvijanju aktivne participacije publike. Radio je kao kustos u Muzeju Jugoslavije, umetnički direktor u Kulturnom centru Beograda i jedan od osnivača Centra za jugoslovenske studije. U Novoj Iskri je aktivan na razvoju međunarodne saradnje.

ivan@novaiskra.com
Nenad Meršnik

Nenad Meršnik

Menadžer finansija i administracije

 

Nenad Meršnik

Menadžer finansija i administracije

Nenad je studirao Menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Producirao je pozorišne predstave koje su imale premijere na Venecijanskom bijenalu, teatru La MaMa i drugim cenjenim institucijama. Ima višegodišnje iskustvo u produkciji reklama i filmova, kao i u domenu regionalnih integrisanih marketinških kampanja. Bio je asistent direktora na međunarodnim festivalima Kustendorf, Boljšoj i Jesenji pozorišni festival na Mećavniku. Jedan je od osnivača međunarodnog festivala studentskog teatra - FIST.

nenad@novaiskra.com
Ljiljana Ćuk

Ljiljana Ćuk

Menadžerka komunikacija

 

Ljiljana Ćuk

Menadžerka komunikacija

Ljiljana je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kroz svoj dosadašnji poslovni angažman imala je priliku da upozna i #agencylife i da realizuje projekte iz domena kulture i umetnosti. Bavi se prvenstveno digitalnim marketingom i komunikacijama a u Novoj Iskri je na poziciji menadžerke komunikacija gde se bavi razvijanjem i implementacijom marketinških i komunikacijskih strategija i planova vezanih za programske i projektne aktivnosti.

ljiljana@novaiskra.com
Sabina Kerić

Sabina Kerić

Spoljna saradnica

 

Sabina Kerić

Spoljna saradnica

Sabina je posvećena razvoju i realizaciji projekata koji se bave urbanom, zelenom infrastrukturom i podizanjem standarda u domenu urbane ekologije, poštujući principe održivosti i učešća zajednice u procesima planiranja i projektovanja. Jedna je od inicijatorki Beogradskog festivala cveća i osnivač udruženja Ekonaut. Radila je na projektima “Senzorna bašta” u osnovnoj školi Radivoj Popović, i član je inicijative “Food for Tomorrow” koja povezuje aktere i aktiviste Zapadnog Balkana i Švedske. U okviru Nove Iskre takođe koordiniše projekat Zelene laboratorije, prve urbane bašte u centru Beograda, locirane na terasi Nova Iskra Workspace Savamala.

sabina@bfc.rs

Workspace tim

Maša Žegarac

Maša Žegarac

Menadžerka - Nova Iskra Workspace Dorćol

Maša Žegarac

Menadžerka - Nova Iskra Workspace Dorćol

Maša je diplomirala na Master akademskim studijama Arhitekture, na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. U Novoj Iskri je počela da radi 2022. godine, na poziciji asistenta, da bi nakon toga preuzela odgovornosti menadžera Nova Iskra Workspace lokacije na Dorćolu. Maša se bavi menadžmentom prostora, komunikacijom sa članovima i klijentima, kao i razvijanjem i širenjem Nova Iskra zajednice na našoj lokaciji na Dorćolu.

masa@novaiskraworkspace.com
Mila Rubežić

Mila Rubežić

Menadžerka - Nova Iskra Workspace Savamala & Zemun

Mila Rubežić

Menadžerka - Nova Iskra Workspace Savamala & Zemun

Mila je studirala Menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti, a trenutno završava master studije Menadžmenta kulture i medija na istom fakultetu. Kao deo tima Nove Iskre, na poziciji menadžerke Nova Iskra Workspace lokacija u Savamali i Zemunu, svakodnevno se bavi funkcionisanjem naše zajednice, komunikacijom sa trenutnim i budućim članovima, kako bi im pružila maksimalnu podršku u poslovanju.

mila@novaiskraworkspace.com

Naši partneri

Podrška