Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
Nova Iskra povezuje kreativne industrije, tehnologiju i ljude
Nova Iskra je prvi kreativni hab na Balkanu, nastao sa idejom da poveže kreativne industrije, tehnologiju i ljude - kako bi omogućio razvoj kritičkog mišljenja, kreiranje i artikulaciju kvalitetnih ideja, novih modela organizovanja i razvoja inovativnih biznisa koji su spremni za budućnost, a razumeju sve izazove i brze promene sa kojima nas suočava sadašnjost.
Nova Iskra kreira prostore, pokreće saradnje i dizajnira obrazovanje koje je namenjeno kreativcima, inovatorima, preduzetnicima, istraživačima, aktivistima, studentima, profesionalcima, organizacijama i kompanijama koje žele da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u oblikovanju načina na koji ćemo učiti, raditi i živeti u budućnosti.
Nova Iskra oblikuje budućnost zajedno sa vama
Nova Iskra dizajnira obrazovanje za profesije budućnosti
Edukativni programi Nove Iskre kreiraju prilike za raznolike forme učenja i razmene znanja. To postižemo kroz mentorske programe, predavanja, webinare, intenzivne kurseve, studijske programe, kreativne kampove, radionice i multidisciplinarne radne grupe, sa ciljem da polaznicima omogućimo unapređenje profesionalnih veština koje su im neophodne ukoliko žele da budu konkurentni na izrazito fluidnom tržištu rada, ali i da postanu osnaženi pojedinci spremni da preuzmu aktivnu ulogu u okviru vrlo promenjivih ekonomskih, društvenih i ekoloških okolnosti, ne samo na lokalnom već i na globalnom nivou.
Nova Iskra je posvećena osnaživanju pojedinaca i timova kroz proces neformalnog obrazovanja - onog koje širi naše opšte znanje i iskustvo, unapređuje naše veštine i doprinosi ličnom i profesionalnom unapređenju.
Nova Iskra afirmiše raznolike pristupe i metode, dizajnere, inovatore, aktiviste istraživače, preduzetnike i eksperte koji su spremni da svoja iskustva, prakse i izazove podele sa zajednicom.
Nova Iskra pokreće saradnje, projekte i nove modele poslovanja
Nova Iskra kreira programe, projekte i saradnje inspirišući se širokim poljem tema i izazova, kao što su društvene inovacije, zelena ekonomija, održivi i odgovorni oblici poslovanja, zajednička dobra, odgovorni dizajn, održiva arhitektura, alternativni oblici finansiranja i digitalna i IT industrija.
Nova Iskra kreira prostore za novu generaciju frilensera, preduzetnika, startapa i organizacija
Kako bi što bolje odgovorila na globalne i lokalne ekonomske i društvene okolnosti, Nova Iskra kreira radne prostore koji uzimaju u obzir savremene trasformacije u polju rada, kada je postao multidisciplinaran, kolaborativan, fleksibilan i otvoren.

Naši radni prostori pružaju jedinstveno iskustvo rada za novu generaciju frilensera, digitalnih nomada, preduzetnika, inovatora, kreativnih timova, malih i srednjih preduzeća. Karakterišu ih prepoznatljiv dizajn enterijera, dok su prostrane radne jedinice, privatne kancelarije, sale za sastanke, prostori za opuštanje i urbane bašta samo neke od specifičnosti prostora za rad koji nose ime Nove Iskre – a koji su idealni za javne događaje, prezentacije, foto sesije, važne sastanke ili specijalne događaje.

Radni prostor
koji vas pokreće

Nova iskra dizajnira inovativna rešenja za konkurentna tržišta
Nova Iskra Studio pruža podršku kompanijama, organizacijama, malim i srednjim preduzećima i startapima da primene nove metode u procesu kreiranja inovativnih proizvoda ili usluga.

Koristeći se design thinking metodologijom i kroz saradnje sa multidisciplinarnim timovima, Nova Iskra Studio pruža kreativna rešenja u domenima brendinga, digitalne inovacije, arhitekture, grafičkog ili web dizajna sa ciljem da organizacijama i kompanijama omogući da postanu ili ostanu inovativni i konkurentni na tržištima koja su u stanju konstantne promene.

Kreiramo rešenja

Naš tim

Široko i duboko iskustvo našeg tima profesionalaca aktivnih u poljima kreativnosti i kulture, čini nas spremnim da odgovorimo na potrebe različitih projekata, sa fokusom na pouzdana i napredna rešenja, opipljive rezultate i ugodan, ali besprekoran proces rada.

Marko Radenković

Osnivač / Generalni menadžer

Marko Radenković

Osnivač / Generalni menadžer

Idejni tvorac Nove Iskre, od samog početka vodi proces širenja mreže partnera i uspostavljanje boljih uslova za razvoj kreativnih habova u Srbiji i regionu. Diplomirao na FDU, smer menadžmenta i produkcije pozorišta, radija i kulture, gde je bio angažovan kao saradnik u nastavi. Pored velikog iskustva koje poseduje u polju video i kulturne produkcije, jedan je od osnivača festivala FIST, i platforme Side Effects Prints.

marko@novaiskra.com

Miljan Peljević

Suosnivač / Savamala Workspace menadžer

Miljan Peljević

Suosnivač / Savamala Workspace menadžer

Jedan od suosnivača Nove Iskre, gde poslednjih pet godina vodi Savamala Workspace. Jedan je od pokretača nacionalne mreže coworking prostora u Srbiji. Osnivač je organizacije Kultur Akt i bio je dugogodišnji producent studija DIGIMEDIA. Učestvovao u osnivanju i realizaciji brojnih festivala, koncerata, pozorišnih predstava, spotova, izložbi, kao i drugih sadržaja iz oblasti kulture i zabave.

miljan@novaiskra.com

Relja Bobić

Suosnivač / Međunarodna saradnja

Relja Bobić

Suosnivač / Međunarodna saradnja

Jedan od suosnivača Nove Iskre, gde se više od pet godina bavi koncipiranjem edukativnog programa, kao i uspostavljanjem međunarodnih i regionalnih partnerstava na projektima iz domena preduzetništva, kreativnih industrija i socijalne inovacije. Ima veliko iskustvo u polju umetnosti i kulture. Osnivač je kolektiva Belgradeyard Sound System i festivalske platforme Dis-patch, čiji je umetnički i izvršni direktor. Povremeno je aktivan kao DJ, muzičar i novinar.

relja@novaiskra.com

Nana Radenković

Suosnivač / Menadžer programa edukacije

Nana Radenković

Suosnivač / Menadžer programa edukacije

Jedna od suosnivača Nove Iskre, od početka angažovana na kreiranju specijalnih programa edukacije za široku zajednicu okupljenu oko haba. Magistar Menadžmenta u kulturi, interkulturalizma i medijacije na Balkanu sa velikim iskustvom rada u provatnim, javnim i nevladinim organizacijama iz domena umetnosti i kulture. Osnivač je festivala za decu KidsPatch i bila je profesor na Fakultetu za Medije i komunikaciju u Beogradu i mentor u okviru programa Kreativno mentorstvo.

nana@novaiskra.com

Kristijan Šujević

Suosnivač / Studio menadžer

Kristijan Šujević

Suosnivač / Studio menadžer

Jedan od suosnivača Nove Iskre, poslednjih četiri godine radi na razvoju saradnje i specijalnih projekata sa organizacijama iz javnog, privatnog i nevladinog sektoroa. Diplomirao na FDU, smer menadžmenta i produkcije pozorišta, radija i kulture. U dosadašnjoj karijeri, kao producent i izvršni producent, učestvovao u realizaciji i organizaciji brojnih pozorišnih predstava, i različitih pozorišnih, filmskih i muzičkih festivala i konferencija.

kristijan@novaiskra.com

Balša Ðuković

Folkk brand menadžer

Balša Ðuković

Folkk brand menadžer

Diplomirani menadžer organizacije sa višegodišnjim iskustvom rada u velikim korporacijama na poziciji marketinga i prodaje. U okviru Nove Iskre kreira strategiju promocije i distribucije Folkk proizvoda koje, pored savremenog dizajna i prirodnih materijala, karakterše društveno odgovorna komponenta.

balsa@novaiskra.com

Minja Bogetić

Menadžer komunikacije

Minja Bogetić

Menadžer komunikacije

Apsolvent Menadžmenta umetničke produkcije na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. U okviru Nove Iskre bavi se razvijanjem i implementacijom strategije komunikacije aktivnosti i programa koji se organizuju. Prethodno profesionalno je iz domena filma.

minja@novaiskra.com

Olga Jorgačević

In-house dizajner

Olga Jorgačević

In-house dizajner

Završila je Visoku školu likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu na odseku za grafički dizajn. U okviru Nove Iskre bavi se kreiranjem digitalnih i štampanih vizuelnih rešenja za komunikaciju programa i sadržaja kreiranih u okviru haba. Kao vizualni autor, izlagala na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

olga@novaiskra.com

Naši partneri

Podrška