Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Beer van Geer 

Dizajner

Dizajnira sisteme koji istražuju i objašnjavanju ljudski svet koristeći različite elemente poput kompjuterske tehnologije, grafičkog dizajna i narativa. Njegovi projekti variraju od website-ova do revolucionarne prilagodljive tehnologije. Universal Mediaman vam može pomoći sa svim oblicima medijskih disciplina, kao što su audiovizuelni mediji, ekrani osetljivi na dodir, fotografije, projekcije, web okruženja, grafički dizajn, instalacije i eksperimentalni mediji. Beer Van Geer je “čovek-kompanija” koja sarađuje sa širokom mrežom profesionalaca iz različitih domena, baziran je u Holandiji.