Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Nevena Popović

Producent

Nevena Popović je po obrazovanju producent i menadžer u kulturi. Kroz rad u Fab Inicijativi spojila je svoja interesovanja za umetnost i tehnologiju. Tokom školovanja na FDU u Beogradu, Nevena se bavila razvojem Stanice – Servisa za savremeni ples, kroz osnivanje medijateke savremenog plesa, prve takve na ovim prostorima. Kasnije se okreće kreativnim industrijama kroz rad na audio-vizuelnoj produkciji. Kroz rad u vodećoj gejming kompaniji sa ovih prostora Eipix Entertainment, prelazi sve više u IT sferu. Fab Inicijativa joj pruža mogućnost da sublimira svoja interesovanja, a da u međuvremenu pomogne drugima da se upoznaju i izraze kroz digatalnu fabrikaciju.