Center for Garbage Studies

Nova Iskra i Švedski Institut su tokom juna objavili konkurs za učešće u projektu Smart Living Challenge, tromesečnom mentorskom programu posvećenom temama održivog razvoja. Pored Brazila i Zambije, Srbija je jedna od tri zemlje u kojima je ove jeseni po jedan tim radio na svom projektu, uz stalnu podršku domaćih i inostranih stručnjaka i mentora. Nakon tri meseca intezivnog rada, koji je podrazumevao preko 30 radnih sastanaka i dve studijske posete, Smart Living Challenge tim iz Srbije priveo je kraju svoj višemesečni radni proces fokusiran na nove koncepte održivog razvoja u urbanim sredinama.

 

Srpski SLC tim koji broji sedam članova različitih profila, bavio se temom LIVE kroz multidisciplinarni pristup i kolaboratiavn rad. Temu su iskoristili kao polazište za istraživanje i promišljanje rešenja koja se tiču pametnije potrošnje i održivih sistema na primeru grada Beograda. Nakon komplikovanog zadatka izbora samo jednog izazova na koji će se fokusirati, nakon niza debata i analiza, odlučeno je da će se posvetiti temi otpada, koje je iz njihove perspektive može biti neiscrpni izvor resursa a ne problema, kako se obično misli.

 

Njihov predlog obuhvata kreiranje fizičkog prostora - Center for Garbage Studies - platforme za uključivanje različitih aktera, sektora, profesionalaca i građana koji bi se ovom temom bavili u okviru centra. Centar bi bio polazište za razmenu znanja, iskustva i pronalaženje mogućih rešenja, ali i njihovu primenu u praksi.

 

Sedmoro učesnika u okviru srpskog tima - Dragan Zlatković (arhitekta, 1984.), Gordana Radonić (arhitekta, 1985.), Pavle Jovanović (dizajner interakcija, 1991.), Katarina Živković (arhitekta, 1982.), Alan Kadduri (konsultant za domen održivog razvoja, 1983.), Milica Kostadinović (građevinski inženjer, 1983.) i Marija Opačić (student sociologije, 1987.) - predstaviće publici proces rada, kao i rezultat projekta ovog četvrtka u Novoj Iskri.

 

Program Smart Living Challenge je iniciran od strane Švedskog instituta i Asocijacije švedskih inkubatora i naučnih parkova i tokom 2015. godine se paralelno održao u Zambiji, Brazilu i Srbiji. U fokusu su su bile tri teme – EAT, MOVE i LIVE, a rešenja kao i proces rada sva tri tima prezentovana su u okviru COP21 konferencije u Parizu, UN-ovog foruma za održive inovacije i klimatske promene.

 

Projekat je podržan od strane Švedskog instituta, Švedske ambasade, Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija i Nove Iskre.  Projekat je realizovan uz mentorsku podršku Alexa Neumana iz Hyperisland, Dr Marine Nenković-Riznić iz Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje, Nine Stojanović Mitranić iz Opštine Savski venac i Milovana Draškića, Rukovodioca sektora deponovanja i reciklaže komunalnog otpada.

 

Prezentacija projekta će biti održana u Novoj Iskri u četvrtak, 17. decembra sa početkom u 17.30 h. Ulaz je slobodan.