Filip Višnjić

Filip Višnjić je arhitekta, predavač, kustos i tehnolog novih medija rođen u Beogradu, a sada baziran u Londonu. Specijalizovao se u vođenju web, novomedijskih i arhitektonskih projekata, dok istovremeno sarađuje sa brojnim blogovima i časopisima o umetnosti, dizajnu i tehnologiji. Glavni je urednik CreativeApplications.Net, suosnivač i kustos Resonate Festivala, glavni urednik HOLO Magazine i predaje na nekoliko britanskih fakulteta, među kojima su Central St. Martins School of Art and Design, University of Creative Arts, University of Greenwich, University of Westminster i drugi. Filip je učestvovao na brojnim festivalima i konferencijama kao predavač, uključujući Node Forum 2013, Open GDNM 2012, NextBerlin, onedotzero Festival, Alpha-ville Festival, OFFF i brojne druge. 

 

CreativeApplications.Net [CAN] je pokrenut u oktobru 2008. godine i jedan je od vodećih i blogova iz domena digitalnih umetnosti. Sajt neumorno izveštava o inovacijama i novim projektima iz ovog domena i katalogizira projekte, priručnike i platforme relevantne za preseke umetnosti, medija i tehnologije. Saradnici su neki od vodećih umetnika i teoretičara - Casey Reas, Joshua Noble, Jer Thorp, Paul Prudence, Greg J. Smith, Marius Watz ili Matt Pearson. CAN takođe učestvuje na brojnim festivalima i kustoskim projektima, što takođe potvrđuje izuzetno bitnu ulogu ovog medija u domenu savremenih digitalnih umetnosti.

 

Resonate (Festival) je platforma za povezivanje, distribuciju znanja i eukaciju. Okuplja umetnike, dizajnere i edukatore koji učestvuju u debatama koje su posvećene istraživanju pozicije tehnologije u domenima umetnosti i kulture. Festival se od 2011. održava svake godine u Beogradu, traje tri dana i pruža validan presek trenutnih stremljenja u oblastima muzike, vizuelnih umetnosti i digitalne kulture. Gostujući umetnici i predavači izabrani su kako bi predstavili globalno najprogresivnije projekte iz domena kreativnih industrija. Resonate je zajednička produkcija Magnetic Field B i CreativeApplications.Net.

 

Među umetnicima koji su do sada učestvovali na festivalu su istaknuti autori kao što su Casey Reas, Joachim Sauter, Anthony Dunne (RCA), Nicholas Feltron, Josh Nimoy, Jer Thorp, Champagne Valentine, Cohen Van Balen, FIELD, LAb[au], Rafaël Rozendaal, James Bridle, Hi-Res!, Golan Levin, Ivan Poupyrev, United Visual Artists, Jürg Lehni, WARP, onedotzero, Kim Gordon + Ikue Mori, Alva Noto + Blixa Bargeld (anbb), Mouse on Mars, Pantha du Prince i mnogi drugi... Resonate veruje da je prenošenje znanja u samom srcu ovog događaja, kako bi inspirisali i motivisali nove generacije i savremene trendove bez odlaganja i kašnjenja koje bilo je karakteristično za naš region tokom poslednjih decenija. Naredno izdanje Resonate festivala biće održano 3 - 5. aprila 2014. Pored jednodnevnih radionica, ovoga puta biće održane i 3-dnevne radionice koji se odvijaju u periodu od 31. marta do 2. aprila.

 

Filip je nedavno takođe suosnovao HOLO, magazin koji istražuje konvergencije umetnosti, nauke i tehnologije, kao i CAN_LABS, internet projekat koji ima za cilj da poveže ljude, ideje i brendove koji rade na preseku umetnosti, medija i tehnologije. Predavanje Filipa Višnjića pruža jedinstvenu priliku da iz prve ruke čujete o motivaciji i procesu koji stoje iza njegovih brojnih inicijativa, kao i da vidite i čujete o nekim od njegovih najskorijih projekata.

 

Predavanje će biti održano u četvrtak, 14. novembra sa početkom u 17.30 časova. Ulaz je slobodan, a predavanje će biti održano na engleskom jeziku.