Razumeti zelenu ekonomiju II

14 May 2015

Nova Iskra i i projekat ACCESS, koji sprovodi Nemacka vlada kroz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u Srbiji nastavljaju specijalni program posvećen temi zelene ekonomije, koji će tokom maja meseca pokušati da ovo široko polje približe stručnoj i široj javnosti, kao i da oko programa okupe najvažnije i najmotivisanije aktere državnog i civilnog sektora kada je u pitanju polje zelene ekonomije. Program je namenjen kreativcima, aktivistima, preduzetnicima, kompanijama, menadžerima, zagovaračima, predstavnicima javnog sektora ili studentima zainteresovanim da prošire svoja znanja u ovom polju, kao i da se povežu sa relevantnim kolegama, akterima iz domena zelene ekonomije iz Srbije i regiona.

 

Ovoga puta u centru pažnje su teme ruralnog razvoja kroz prizmu zelene ekonomije, kao i upoznavanje sa opcijama finansiranja i kreditiranja projekata i preduzetničkih poduhvata u ovom polju.

 

Aleksandra Vladisavljević će predstaviti predavanje Ruralni razvoj i zelena ekonomija, bazirano na njenom bogatom iskustvu u radu sa lokalnim seoskim zajednicama i projektima i istraživanjima vezanim za poljoprivredu i lokalni razvoj. Aleksandra je vlasnica preduzeća Bizz koje se bavi razvojem poslovanja i preduzetništva, ali i suosnivačica regionalne organizacije Social Innovation Laboratory, koja nastoji da odgovori na socio-ekonomske izazove na području zapadnog Balkana kroz inovativne i održive prustupe edukaciji, međusektorskoj saradnji i razvoju i primeni rešenja na sistemskom nivou. Aleksandra je takođe predsednica Upravnog odbora Udruženja poslovnih konsultanata Srbije (UPKS).

www.socinnovationlab.org   

 

Dragana Todorović, projektna menadžerka u Garancijskom fondu AP Vojvodine, predstaviće rad ove institucije koja pojedincima i kompanijama omogućava povoljnije uslove kreditiranja za razvojne projekte i investicije, kroz saradnju sa bankama i drugim institucijama. Njena prezentacija Finansijska podrška u domenima održivog razvoja, poljoprivrede i ženskog preduzetništva posebno će se fokusirati na ove tri oblasti, ali i na celokupni rad Garancijskog fonda AP Vojvodine. Fond je osnovan 2003. godine sa zadatkom da olakša pristup finansijskom tržištu i obezbedi povoljnije uslove kreditiranja od onih koje nude banke, što se realizuje kroz izdavanje garancija bankama kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja bankarskih kredita.

www.garfondapv.org.rs

 

Predavanja Aleksandre Vladisavljević i Dragane Todorović biće održana u četvrtak, 14. maja sa početkom u 17.30 h. Ulaz je slobodan, ali se svi zainteresovani mole da se pre dolaska registruju popunjavanjem upitnika na adresi http://tinyurl.com/razumeti-zelenu-ekonomiju.

 

Naredna sesija ovog programa zakazana je za 20. maj, i biće posvećena održivim principima u polju dizajna i arhitekture. Program Razumeti zelenu ekonomiju traje do 29. maja.