Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

3i – International Internship Incubation

MOBILNOST | STRUČNA PRAKSA| MEĐUNARODNA SARADNJA | OSNAŽIVANJE | PREDUZETNIŠTVO

Godina

2018 - 2020.

Partneri

Balcova Municipality

Originn Coworking

IPEC

CRU Cowork

Matera Hub

iDrops

Projekat podržali

Erasmus +

Turska nacionalna agencija

Koordinator projekta

Ivan Manojlović

Ideja

Cilj ovog projekta je edificiranje mladih u pogledu profesionalnih kompetencija, i poveanje zapošljivosti kroz pružanje radnog iskustva putem međunarodnih razmena i praksi.

 

Projekat vodi opština Balcova iz Turske (grad Izmir), u saradnji sa organizacijama iz Turske, Belgije, Portugala, Italije i Srbije. Fokusirae se na obuku mladih profesionalaca i preduzetnika, i omoguiti im da pronađu i realizuju prilike za zapošljavanje. U Turskoj e se održati brojni treninzi i obuke, dok e brojni mladi ljudi realizovati 45-dnevne prakse u saradnji sa partnerskim organizacijama. Partneri e takođe razvijati nastavne planove i programe za podizanje kapaciteta učesnika. Projekat podržavaju Nacionalna agencija Turske i program Erasmus +.

Zašto?

Od početka globalne finansijske krize, visoke stope nezaposlenosti mladih predstavljaju veliki problem širom sveta. Jedno od područja koje je ovim problemom posebno pogođeno je Evropa, kako u razvijenim ekonomijama i onim novim. Prema istraživanju TUIK iz maja 2017, nezaposlenost mladih (starosti 15-24 godine) u Turskoj porasla je na 19,8%, što čini poveanje od 2,4 poena. Ovo je jedna od najviših stopa nezaposlenosti poslednjih godina.


Pronalaženje posla u ovim teškim ekonomskim uslovima nije lak, posebno za mlade koji su u posebno nepovoljnom položaju. Oni često provedu nedelje listajući onlajn portale za zapošljavanje i šalju svoje rezimee bez uspeha. Ali ono što im je zapravo potrebno je stažiranje. Ispostavilo se da je to najlakši način da se obezbedi stalno zaposlenje, s obzirom da je 69% kompanija sa 100 ili više zaposlenih ponudilo stalno zaposlenje svojim pripravnicima u 2015. godini, prema jednom od skorijih istraživanja.

3i – International Internship Incubation projekat je baziran na ovim problemima i potrebama.

Kako?

U tom kontekstu, bie uspostavljen prvi internacionalni program stažiranja i inkubacije u Turskoj. Praktično obrazovanje e biti obezbeđeno za nove diplomce i studente, kao i ugrožene mlade ljude, sa ciljem da im se omogui stručno usavršavanje sa fokusom na domene digitalnog dizajna, kodiranja i digitalnog marketinga. Osnovna obuka engleskog jezika takođe će biti obezbeđena za učesnike.

 

Neki od učesnika takođe e imati priliku da stažiraju u kompanijama koje su vezane za co-working prostore u EU i drugim zemljama, kroz partnerstva koja su stvorena na međunarodnom nivou, kao i u saradnji sa različitim kompanijama na lokalnom nivou u Turskoj.

 

Ovim projektom, inkubacija – koja e biti prva od svoje vrste – je dizajnirana kao održiva struktura koja podržava razvoj individualnih kompetencija kako bi doprinela zapošljavanju, koji su sastavni deo prioriteta Erasmus + programa.

Šta je sledeći korak?

Nova Iskra će u saradnji sa partnerima učestvovati u pripremi i edukacijskim aktivnostima tokom celog toka projekta, a u drugoj polovini 2019. godine šestoro mladih stručnjaka i preduzetnika iz Turske će imati 45-dnevne prakse u radnom prostoru Nove Iskre u Beogradu, u saradnji sa našim članovima i kompanijama iz našeg okruženja.

 

Projekat ima za cilj razvoj “sistema” koji će biti na raspolaganju za dugoročne aktivnosti na polju zapošljavanja. Broj partnera i aktera inkubacije će se povećati na 20 tokom dvogodišnjeg perioda, broj kompanija koje direktno povezuju inkubaciju povećaće se na 100, a programi inkubacije stići će do 250 direktnih učesnika u Turskoj svake godine. Cilj je pružiti 150 transnacionalnih i lokalnih stručnih praksi svake godine, i podržati proces zapošljavanja 75 mladih ljudi godišnje kroz inkubaciju.