Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

3i – International Internship Incubation

MOBILNOST | STRUČNA PRAKSA| MEĐUNARODNA SARADNJA | OSNAŽIVANJE | PREDUZETNIŠTVO

Godina

2018 - 2020.

Partneri

Balcova Municipality

Originn Coworking

IPEC

CRU Cowork

Matera Hub

iDrops

Projekat podržali

Erasmus +

Turska nacionalna agencija

Koordinator projekta

Relja Bobić

Ideja

Cilj ovog projekta je edificiranje mladih u pogledu profesionalnih kompetencija, i poveanje zapošljivosti kroz pružanje radnog iskustva putem međunarodnih razmena i praksi.

 

Projekat vodi opština Balcova iz Turske (grad Izmir), u saradnji sa organizacijama iz Turske, Belgije, Portugala, Italije i Srbije. Fokusirae se na obuku mladih profesionalaca i preduzetnika, i omoguiti im da pronađu i realizuju prilike za zapošljavanje. U Turskoj e se održati brojni treninzi i obuke, dok e brojni mladi ljudi realizovati 45-dnevne prakse u saradnji sa partnerskim organizacijama. Partneri e takođe razvijati nastavne planove i programe za podizanje kapaciteta učesnika. Projekat podržavaju Nacionalna agencija Turske i program Erasmus +.

Zašto (smo uradili ovaj projekat)

Od početka globalne finansijske krize, visoke stope nezaposlenosti mladih predstavljaju veliki problem širom sveta. Jedno od područja koje je ovim problemom posebno pogođeno je Evropa, kako u razvijenim ekonomijama i onim novim. Prema istraživanju TUIK iz maja 2017, nezaposlenost mladih (starosti 15-24 godine) u Turskoj porasla je na 19,8%, što čini poveanje od 2,4 poena. Ovo je jedna od najviših stopa nezaposlenosti poslednjih godina.


Pronalaženje posla u ovim teškim ekonomskim uslovima nije lak, posebno za mlade koji su u posebno nepovoljnom položaju. Oni često provedu nedelje listajući onlajn portale za zapošljavanje i šalju svoje rezimee bez uspeha. Ali ono što im je zapravo potrebno je stažiranje. Ispostavilo se da je to najlakši način da se obezbedi stalno zaposlenje, s obzirom da je 69% kompanija sa 100 ili više zaposlenih ponudilo stalno zaposlenje svojim pripravnicima u 2015. godini, prema jednom od skorijih istraživanja.

3i – International Internship Incubation projekat je baziran na ovim problemima i potrebama.

Kako (smo realizovali projekat)

U tom kontekstu, bie uspostavljen prvi internacionalni program stažiranja i inkubacije u Turskoj. Praktično obrazovanje e biti obezbeđeno za nove diplomce i studente, kao i ugrožene mlade ljude, sa ciljem da im se omogui stručno usavršavanje sa fokusom na domene digitalnog dizajna, kodiranja i digitalnog marketinga. Osnovna obuka engleskog jezika takođe će biti obezbeđena za učesnike.

 

Neki od učesnika takođe e imati priliku da stažiraju u kompanijama koje su vezane za co-working prostore u EU i drugim zemljama, kroz partnerstva koja su stvorena na međunarodnom nivou, kao i u saradnji sa različitim kompanijama na lokalnom nivou u Turskoj.

 

Ovim projektom, inkubacija – koja e biti prva od svoje vrste – je dizajnirana kao održiva struktura koja podržava razvoj individualnih kompetencija kako bi doprinela zapošljavanju, koji su sastavni deo prioriteta Erasmus + programa.

Šta je sledeći korak

Nova Iskra e u saradnji sa partnerima učestvovati u pripremi i edukacijskim aktivnostima tokom celog toka projekta, a u drugoj polovini 2019. godine šestoro mladih stručnjaka i preduzetnika iz Turske će imati 45-dnevne prakse u radnom prostoru Nove Iskre u Beogradu, u saradnji sa našim članovima i kompanijama iz našeg okruženja.

 

Projekat ima za cilj razvoj “sistema” koji će biti na raspolaganju za dugoročne aktivnosti na polju zapošljavanja. Broj partnera i aktera inkubacije e se poveati na 20 tokom dvogodišnjeg perioda, broj kompanija koje direktno povezuju inkubaciju poveaće se na 100, a programi inkubacije stići će do 250 direktnih učesnika u Turskoj svake godine. Cilj je pružiti 150 transnacionalnih i lokalnih stručnih praksi svake godine, i podržati proces zapošljavanja 75 mladih ljudi godišnje kroz inkubaciju.