Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Borba za neutralnost interneta

Internet društvo Srbije, u saradnji sa Novom Iskrom, najavljuje panel Borba za neutralnost interneta – Stanje stvari u Srbiji i iskustva u EU.

11 Dec

Datum

Ponedeljak, 11. decembar

Predavač

/

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

slobodan!

O tribini

Internet društvo Srbije, u saradnji sa Novom Iskrom, najavljuje panel Borba za neutralnost interneta – Stanje stvari u Srbiji i iskustva u EU.

Učesnici panela će pokušati da odgovore na pitanja:

Šta je internet neutralnost i zašto je bitno sačuvati je? Ko svojom ekonomskom politikom menja arhitekturu, pristup, cenu i dostupnost Internet sadržaja, a samim tim i prirodu otvorenog Interneta? Kako interesi nekih od vodećih IT aktera narušavaju prirodu Interneta kao javnog dobra?

Kakav je Internet bio u samom povoju, pomognut od strane države, univerziteta tj. javnog novca, otvoren za inovacije i katalizator razvoja kulture i ko danas preti da ga rasparča i potpuno privatizuje kroz ukidanje njegove osnovne vrednosti, a to je neutralnost? Zašto se razlikuju regulative iz ove oblasti u Evropi, Americi, Indiji i Srbiji i šta mi treba da preduzmemo?

Na tribini će govoriti strani i domaći stručnjaci iz oblasti Internet tehnologija i regulacije:

  • Thomas Lohninger (SaveTheInternet.eu)
  • Desiree Željka Milošević (Internet Society)
  • Vladimir Radunović (DiPLO Foundation)
  • Maja Mitić (Republička agencija za elektronske komunikacije – RATEL)
  • Predstavnik/ca Internet servis provajdera
  • Moderator: Aranđel Bojanović (Internet društvo Srbije)

Pitanje neutralnosti interneta može se postaviti i ovako: Da li Internet servis provajderi, mobilni i drugi teleoperateri imaju pravo da usporavaju, ubrzavaju ili blokiraju određene sadržaje koji su deo Internet saobraćaja, već prema tome da li su sklopili poseban poslovni dogovor sa pružaocima tog sadržaja ili ne? 

Postoji opravdan strah da bi Internet servis provajderi pravom da diskriminišu Internet saobraćaj došli u poziciju da imaju neprihvatljivo snažan uticaj na kulturu kroz ekonomsku, a samim tim i političku cenzuru brojnih sadržaja. Naime, neki servisi bi imali brzu liniju do korisnika, a neke web stranice bi se usporavale, a uklanjanje ovih blokada naplaćivalo.

Nulte tarife (zero-rating) kao način naplaćivanja usluge pružanja pristupa određenim sadržajima na Internetu od strane mobilnih operatera, po sistemu “dve besplatne aplikacije po tvom izboru!”, pružaju jasnu sliku o tome kako bi budućnost Interneta mogla da izgleda. Tada više ne bismo govorili o jedinstvenom Internetu, već bi se on pre podelio na mnoštvo programa i nalikovao na televizijske pakete. Ovakav razvoj situacije bi imao negativne efekte i na buduće generacije koje bi ostale uskraćene za jedan resurs koji je snažno uticao na razvoj nezavisne kulture i inovacija i neograničeni i nesmetani izbor sadržaja od strane korisnika.

Jedan od uspešnih odgovora na ovakav razvoj situacije dala je opsežna kampanja SaveTheInternet.eu sprovedena u brojnim zemljama EU koja je osigurala poštovanje neutralnosti Interneta u regulativi EU, uprkos udruženim pritiscima teleoperatera da se učini upravo suprotno. Predstavićemo rezultate ove kampanje, ali i metodologiju rada koja se oslanjala jednim svojim delom na upotrebu “civic tech” alata. Ujedno ćemo razgovarati o tome kako se priroda i arhitektura interneta menjala i dalje menja. Bavićemo se paralelno i situacijom u Srbiji u pogledu poštovanja neutralnosti Interneta, ali koristićemo se ovom priliku i da se osvrnemo na situaciju u Sjedinjenim Državama, gde je ova tema upravo na dnevnom redu.

Panel Borba za neutralnost interneta će se održati u Novoj Iskri u ponedeljak 11. decembra u 18 h, a ulaz je slobodan.