Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
10 Septembar 2015

Bricolage Lab

Tokom oktobra, u Novoj Iskri će biti održano nekoliko predavanja u okviru Bricolage Lab Experimental Design kampa. Bricolage Lab je u potrazi za inspirativnim, radoznalim, posvećenim i kritički nastrojenim dizajnerima, umetnicima, stvaraocima, graditeljima, akademcima, inovatorima, aktivistima, misliocima i radnicima, u želji da se zajedničkim snagama istraže novi načini upotrebe resursa. Kroz teoriju i praktične aktivnosti, predavanja, gostujuće predavače, radionice i terenski rad, ovaj intenzivni jednomesečni dizajn kamp okupiće mrežu ljudi radi buduće saradnje na projektima i aktivnostima koje objedinjuju interesovanja za materijale, ručni rad, zajednicu, ekologiju, DIY i inteligentnu upotrebu resursa.

Budući da se obrazovne jedinice programa nadovezuju jedna na drugu, od polaznika se očekuje redovno učešće od početka do kraja kursa. U toku programa, pridruživaće se mentori, te internacionalni i domaći gosti-predavači koji će voditi učesnike kroz relevantne teme u okviru njihove stručne specijalnosti. Pored zatvorenog dela programa koji je namenjen grupi od 15-20 polaznika, Bricolage Lab će takođe učestvovati u seriji javnih predavanja koja će se održavati u Novoj Iskri. Programom je predviđeno istraživanje širih istorijskih, društvenih i internacionalnih perspektiva, pa ćemo s tim ciljem ugostiti predavače i mentore različitih profila iz Italije, Brazila, Velike Britanije, Bugarske i Švedske.

Bricolage Lab je zamišljen kao pokretna učionica, koja će se odigravati u Beogradu od 28.septembra do 23.oktobra. Učionice će se uglavnom održavati na području Savamale, uključujući prostore Nove Iskre, KM8, Makerspace-a, Španske kuće i Kulturforuma na Dorćolu. Ovaj koncept takođe podrazumeva situacioni, kontekstualni terenski rad i radionice u urbanom društvenom okruženju.

Za učešće u programu neophodno je prijaviti se najkasnije do 16.septembra ipriložiti CV, motivaciono pismo i lični zadatak (na srpskom ili engleskom jeziku) putem emaila bricolagelab15@gmail.com. Ukoliko ste dizajner, autor ili umetnik poželjno je priložiti i primere vašeg rada.