Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
8 Jun 2020

Covid-19 kriza i rad u sektoru kulturnih i kreativnih industrija (CCI)

 

Evropska mreža kreativnih habova (ECHN) je objavila prvo istraživanje o uticaju krize izazvane pandemijom Covid-19 na profesionalce aktivne u oblastima kulturnih i kreativnih industrija širom Evrope.

Glavni cilj istraživanja je da se bolje razumeju načini na koje se profesionalci u kulturnim i kreativnim industrijama nose sa promenjenim uslovima rada i svakodnevnog života tokom pandemije. Istraživanje pruža preliminarne uvide koji bi trebalo da omoguće da se pomogne ključnim stejkholderima da razviju efektivne mere na nivou politka, kao i mehanizme podrške koji će ublažiti negativne efekte ove krize.

Istraživanje pokriva 27 zemalja Evropske Unije, Veliku Britaniju, Tursku, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Ukrajinu i Moldaviju, a obuhvata sve sektore kulturnih i kreativnih industrija: arhitektura, pejzažna arhitektura, audio-vizuelna delatnost, film, fotografija, muzika, modni ili tekstilni dizajn, grafički dizajn, produkt dizajna, oglašavanje, marketing i komunikacije, razvoj softvera i video igara, istraživanje i razvoj, performans, vizuelne umetnosti, mediji, književnost, izdavaštvo, kreativni zanati, kreativni turizam, muzeji i kulturno nasleđe. 

Istraživanje je sastavni deo projekta MAX (Maker’s Mobility), pilot projekta koji sufinansira Evropska komisija, a kao koordinator vodi European Creative Hubs Network, u saradnji sa Fab Lab Barcelona, te organizacijama UPTEC i Makery. Kako bi se prikupili konkretni i komparativni podaci, cilj je da se sakupi ukupno 35.000 upitnika iz svih 34 zemalja. 

Nova Iskra, kao jedan od osnivača i član ECHN mreže, je ambasador istraživanja za Srbiju, i poziva sve profesionalce i aktere u sektoru kulturnih i kreativnih industrija da izdvoje oko 12 minuta, koliko je potrebno za popunjavanje upitnika, i daju svoj doprinos do sada najsveobuhvatnijem sagledavanju posledica Covid-19 krize na naš sektor, kao i razvoju odgovarajućih mera i sistema podrške kako na evropskom, tako i na lokalnom nivou. 

Upitnik možete pronaći na adersi https://www.1ka.si/a/271744, dok će svi odgovori ostati anonimni. Istraživanje je aktuelno do septembra, nakon čega će biti objavljeni rezultati. 

ECHN je nedavno u saradnji sa Evropskom komisijom pokrenuo i web platformu Creatives Unite, koja prikuplja različite izvore, konkurse, informacije i prilike za saradnju vezane za Covid-19 krizu i njen snažan uticaj na kulturni i kreativni sektor.