Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
20 Maj 2015

Create in Residence 2015

CREATE IN RESIDENCE je multidisciplinarni međunarodni program posvećen rezidencijalnim boravcima autora u Švedskoj i Srbiji koji je 2014. godine inicirao. Švedski institut, u saradnji sa Novom Iskrom, festivalom Krokodil i nizom partnerskih organizacija iz Švedske. Nakon prošlogodišnjeg pilot programa u kome je učešće uzelo po troje dizajnera i pisaca iz Švedske i Srbije, kao i jedan strip crtač (ukupno 13 autora), program se nastavlja ove jeseni. Interdisciplinarni rad, pažljivo planiranje svakog od rezidencijalnih boravaka prema potrebama korisnika i specifičnosti organizacija koje će ih ugostiti glavne su odlike ovog programa.

Nova Iskra sa zadovoljstvom objavljuje otvoreni poziv za prijavljivanje za dvomesečne rezidencijalne boravke u Švedskoj ove jeseni, namenjene dizajnerima, arhitektama i drugim autorima ili istraživačima koji su aktivni u ovim poljima. Pored prošlogodišnjih partnera, ove godine programu Designer in Residence pridružuje se i IASPIS, najznačajnija švedska institucija za podršku umetničke produkcije i rezidencijalnih boravaka.

2014. godine na Designer in Residence konkurs u Srbiji prijavilo se čak 82 autora koji su konkurisali za tri rezidenture. Po mesec dana u Malmeu imali su prilike da provedu Nenad Dodić, Mirjana Utvić i Manja Lekić. 2015. godine konkurs je ponovo raspisan za tri rezidencijalna boravka, ali u trajanju od po 2 meseca, uz punu stipendiju i plaćene troškove puta i smeštaja, kao i dodatnu profesionalnu podršku. Domaćini naših dizajnera ponovo će biti vodeće švedske institucije i dizajn-centri u Malmeu – kulturni centar Stpln (http://stpln.se/), Univerzitet u Malmeu (http://mah.se/) i Form/ Design Center (http://www.formdesigncenter.com/), dok će u istom periodu u organizaciji IASPIS-a dvoje izabranih švedskih dizajnera boraviti i raditi u Beogradu i prostoru Nove Iskre. Prošle godine to su bili dizajneri Sophia Lithell, Pontus Johansson i Jenny Nordberg. Podršku programu pruža i Ambasada Švedske u Beogradu

Za razliku od prošle godine, ovoga puta postoji i zadati tematski okvir za dizajnere iz Srbije, pa se zainteresovani kreativci pozivaju da u okviru svoje prijave predlože projekat koji bi razvijali tokom boravka u Švedskoj, a koji je posvećen deci, radu sa marginalizovanim društvenim grupama i tretiranju društveno-angažovanih tema kroz kreativni proces. Koncept programa i dalje je “open-end”, što znači da se od učesnika ne očekuje da svoju ideju u celini realizuju ili završe tokom svog boravka, već samo da vreme provedeno u Švedskoj iskoriste za razvoj projekata iz ovog domena.

Svi zainteresovani dizajneri, arhitekte, istraživači i autori mogu se prijaviti najkasnije do 7. juna u ponoć, putem online formulata na adresi http://tinyurl.com/createinresidence-design2015Pored popunjavnja formulara potrebno je dodatno poslati portfolio prezentaciju, kao i plan rada odnosno predlog projekta koji bi bio razvijan tokom rezidencijalnog programa na mail createinresidence@gmail.com.