Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
20 Oktobar 2023

Creative Skills Week u Beču

Nova Iskra je učestvovala u Nedelji kreativnih veština (Creative Skills Week) u Beču ovog oktobra. Ovaj događaj stavio je fokus na kulturne i kreativne industrije i probleme postojećeg jaza između hard i soft veština.

Nedelja kreativnih veština bila je mesto okupljanja strateških mislioca, donosioca odluka, kulturnih radnika i kulturnih mreža, kreativnih i kulturnih centara, kao i kreativnih i umetničkih praktičara, kako bi zajedno kreirali planove kako rešiti psotojeći raskorak u veštinama.

Nedelja kreativnih veština 2023. bila je inicijativa EU Pact for Skills for the Cultural and Creative Industries Ecosystem, Saveza za sektorsku saradnju na polju veština CYANOTYPES i European Creative Hubs Network.