Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

Designer in Residence

MOBILNOST |REZIDENCIJE |MEĐUNARODNA SARADNJA |DIZAJN | KOLABORACIJA

Godina

2014 -

Partneri

IASPIS

Stpln

AMI

Creative Industry Kosice

Krokodil

Projekat podržali

Swedish Institute

IASPIS

Goethe-Institut

Francuski Institut

EUNIC

Koordinator projekta

Relja Bobić

Ideja

Program rezidencijalnih boravaka namenjenih dizajnerima i multidisciplinarnim autorima, po principu dvosmerne, međunarodne razmene. Autori-učesnici su u prilici da mesec dana žive i rade u jednoj od partnerskih zemalja i organizacija, uz pokrivene troškove i stipendiju. Program ima odvojene konkurse sa srpske i inostrane autore.

Program je do sada ugostio grafičke i industrijske dizajnere, digitalne umetnike, arhitekte, istraživače, konceptualne umetnike i fotografe.

Zašto?

Mobilnost autora i kreativnih profesionalaca je jedan od najznačajnijih instrumenata kulturne saradnje i diplomatije. Rezidencijalni boravci već su dugo prisutni u domenu vizuelnih umetnosti ili plesa i književnosti, ali kada je dizajn u pitanju, broj programa je skoro zanemarljiv, na evropskom i svetskom nivou. U saradnji sa Švedskim institutom, 2014. godine smo učestvovali u kreiranju platforme Create In Residence, čiji je sastavni deo bio program dvosmerne razmene između Srbije i Švedske za dizajnere i multidisciplinarne autore – DESIGNER IN RESIDENCE. Iz godine u godinu, programu se priključuju nove organizacije, pa smo do sada pored Švedske sarađivali i za Slovačkom, Nemačkom i Francuskom. Više od 15 srpskih autora takođe je realizovalo svoje rezidencije u ovim zemljama.

 

Program nije otvoren samo za dizajnere, već i za druge multidisciplinarne autore iz domena arhitekture, istraživačkog rada, umetnosti ili teorije, ali njihov rad mora biti komplementaran sa profilom i konceptom programa. Nova Iskra u okviru svog radnog prostora svake godine ugosti između troje i šestoro dizajnera-rezidenata.

Kako?

Autori se biraju na osnovu otvorenih poziva u svakoj zemlji. Po principu „open-end“ rezidencije (ne očekuju se razvoj i realizacija novog projekta), svaki učesnik ima pokrivene putne troškove, troškove boravka i mesečnu stipendiju, kao i podršku organizacije-domaćina koja učesnicima pomaže da se upoznaju sa i otvore kanale komunikacije sa lokalnom kreativnom scenom. Ove organizacije pružaju im i punu podršku ukoliko se odluče da rade na produkciji konkretnog projekta, dok autori takođe uzimaju aktivno učešće u (edukativnim) programima ovih organizacija. Rezidencijalni boravci traju jedan ili dva meseca, u skladu sa kapacitetima organizacija koje ih realizuju.

 

Kao rezultat, do sada je održano blizu 50 javnih programa u više zemalja koji su bili na neki način povezani sa ovim programom, a u razmenama je učestvovalo oko 30 autora.

Šta je sledeći korak?

Program je u svom petom ciklusu u 2018. godini, i nastaviće se da se razvija i širi mrežu partnera, na principu otvorene, decentralizovane platforme koja se može uklapati sa drugim sličnim inicijativama na evropskom nivou, i šire.