Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Digitalna verzija izložbe “TransLocal Cooperation” u okviru projekta “Connect for Creativity”

Izložba pod nazivom “TransLocal Cooperation”, predstavljena u galeriji Furtherfield u Londonu u martu ove godine u okviru projekta Connect for Creativity, dobija i svoje digitalno, onlajn izdanje od 6. jula. Kroz predstavljanje radova umetnika koji su učestvovali na rezidencijalnim boravcima u Srbiji, Grčkoj i Turskoj, izložba će ponuditi interaktivno iskustvo svim posetiocima sajta.

6 Jul

Datum

Ponedeljak, 6. jul

Predavač

/

Vreme

/

Jezik programa

/

Lokacija

ONLINE

Ulaz

Besplatno

O prezentaciji

Organizovana u okviru projekta Connect for Creativity, koji vodi Britanski savet u Tuskoj, u saradnji sa kreativnim habom ATÖLYE i Univerzitetom Abdullah Gül iz iste zemlje, te kreativnim habovima bios u Grčkoj i Nova Iskra u Srbiji, izložba “TransLocal Cooperation” prelazi i u digitalni domen počev od 6. jula, u partnerstvu sa najstarijim umetničko-tehnološkim centrom u Londonu – galerijom Furtherfield. Izložba je dostupna za posetioce od 6. do 30. jula putem Connect for Creativity vebsajta. Predstavlja radove nastale saradnjom i razmenom znanja među umetnicima iz Turske, Grčke, Srbije i Velike Britanije, u potrazi za translokalnom solidarnošću u našem hiper-povezanom svetu.

Kako je svet postao previše povezan, omogućeno nam je da budemo simultano prisutni na, ili da putujemo kroz brojne fizičke i virtuelne lokacije. Ovaj društveni i kulturni aspekt globalizacije često je opisan kroz pojam “translokalnosti”, u kome događaji, uslovi i obeležja jedne lokacije mogu brzo uticati na neku drugu, i lako se sa njom se povezati. Inspirisani ovom definicijom, izložba i radovi u okviru nje uzimaju u obzir načine na koje bismo mogli da se organizujemo u cilju očuvanja razlika na velikim distancama, za i zajedno sa našim translokalnim zajednicama. 

Izložba predstavlja selekciju radova čiji su autori umetnici iz Turske, Grčke, Srbije i Velike Britanije, a nastali su tokom umetničko-tehnoloških rezidencijalnih boravaka u kreativnim habovima ATÖLYE u Istanbulu, bios u Atini i Nova Iskra u Beogradu. Radovi koje su stvorili Emmy Bacharach, Georgios Makkas, Ioana Man, Tamara Kametani, Theo Prodromidis i Yağmur Uyanık, upotrebljavaju raznolike medije i tehnologije, od virtuelne realnosti i 3D štampe, do probiotske fermentacije i etnografske dokumentacije. Radovi koje je odabrao kustoski tim koji čine Ruth Catlow, Lina Džuverović, Diana Georgiou i Huma Kabakçı, zajedno kreiraju jedinstveno interaktivno iskustvo za posetioce.

Rad “Probiotic Rituals” umetnice Ioane Man, koji predstavlja kombinaciju interfejsa proširene realnosti, vebsajta i serije rituala, je ponovno sagledan u svetlu COVID-19 situacije i njenog uticaja na originalni rad umetnice. U vremenu u kojem je svako od nas uvezan u novi dnevni ritual održavanja nivoa čistoće i distance, Ioana Man nas poziva da se svi zajedno priključimo novim ritualima otkrivanja mikrobioma.

3D štampana skulptura od peščara “Selfmaking: Layers of Becoming With”, umetnika Yağmura Uyanıka imaće pet originalnih edicija. Slučajno odabrani posetioci koji se prijave putem onlajn izložbe dobiće jednu od ovih originalnih edicija. Ideja je da kada skulptura stigne u svoj novi dom, vlasnik je fotografiše i podeli koristeći hešteg #layersofbecomingwith, kako bi postala deo digitalne izložbe. 

Digitalna štampa u formi novina “An Open Newspaper (You can’t evict a movement)”, koju je kreirao Theo Prodromidis pretvorena je u format koji može biti skinut i podeljen. Multiprogramski video “Four Stops to Kurtuluş” biće prezentovan kao video koji može lako da se pogleda. Iskustvo virtuelne realnosti “Stream of Consciousness / The Caves of Hasankeyf”, koje je kreirala umetnica Emmy Bacharach, skreće pažnju na lokalni i translokalni značaj antičkog turskog grada Hasankejfa. Koristeći fotogrametriju i vizuelni materijal prikupljen na lokaciji, rad otkriva pogled na jedinstveno okruženje pećina koje će uskoro biti poplavljene. 

Rad ručno urezan u mermeru “Set in Stone” umetnice Tamare Kametani formira poetsku meditaciju o efektima materijala na često nematerijalne aspekte translokalnih kultura. Dok diskutuje o legitimnom korišćenju i zloupotrebi privatnosti i slobode govora na mrežama, ovaj rad predstavlja fraze o životu podataka utisnutih rukom u atinski mermer, kako bi izazvao istorijsku refleksiju, ili čak memorizaciju posledica dela sprovedenih u “onlajn”, ali i “oflajn” domenu. Svi radovi se mogu pogledati od 6. do 30. jula putem connectforcreativity.eu vebsajta.

 

Izložba traga za daljom saradnjom i empatijom u istovremeno društveno distanciranom, ali i hiper-povezanom svetu.

Projekat “Connect for Creativity” realizuje se kroz Program interkulturalnog dijaloga koji vodi Institut Yunus Emre, a  sufinansiran je od strane Evropske Unije i Republike Turske.

Posetite https://www.youtube.com/watch?v=IfPN9pz0tIY&t=8s da biste pogledali video o izložbi.