Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

Excite 2.0 – Creative Exchange

MOBILNOST | STUDIJSKI BORAVCI | MEĐUNARODNA SARADNJA | OSNAŽIVANJE | PREDUZETNIŠTVO | MENTORSTVO | KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE

Godina

2018 - 2020.

Partneri

Creative Industry Košice

Poligon

European Creative Business Network

Opština Ale 

Creative Region Linz and Upper Austria

Grad Gelzenkirhen

C2MASI

Projekat podržali

Erasmus for Young Entrepreneurs +

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Koordinator projekta

Relja Bobić

Ideja

Fokus programa EXCITE 2.0 je posebno na domen kulturnih i kreativnih industrija (CCI), sa ciljem razmene znanja i novih preduzetničkih ideja i inovacija, kao i otvaranje šansi na evropskim tržištima, čime se omogućavaju internacionalizacija i razvoj poslovanja u ovim sektorima. Partneri koji su bazirani u pomenutim zemljama obezbeđivaće mesečne stipendije za boravak preduzetnika koji žele da posete drugu evropsku zemlju kako bi učili od iskusnih preduzetnika koji su tamo bazirani.


Erasmus for Young Entrepreneurs
(EYE) je međunarodna razmena koja novim, ambicioznim preduzetnicima (New Entrepreneurs – NE) pruža šansu da uče od iskusnih preduzetnika (Host Entrepreneurs – HE), koji vode mikro i mala preduzeća u partnerskim zemljama.

Zašto?

Od 2009. godine kada je otvoren program, mobilnost preduzetnika je značajno povećana, što ostavlja pozitivan uticaj na evropsku ekonomiju. Istraživanja pokazuju da program razvija preduzetničke sposobnosti učesnika, kao i kompetencije koje su od velike važnosti za njihove novo-uspostavljene biznise.

Kako?

Razmene se realizuju putem programa Evropske Unije Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), i pružiće šansu za 9 preduzetnika iz Srbije da realizuju studijske boravke i razmene iskustva sa kompanijama i preduzetnicima iz Švedske, Nemačke, Španije, Slovenije, Austrije, Holandije i Slovačke, kao i za 9 srpskih kompanija da ugoste preduzetnike iz ovih zemalja.


Razmena iskustva se odvija tokom studijskog boravka sa iskusnim preduzetnicima, koji novima pomažu da razviju nove veštine potrebne da bi se vodila mala firma. Domaćini imaju priliku da dobiju novu perspektivu svog posla, kao i priliku za saradnju sa inostranim partnerima i uče o novim tržištima. Boravak novih preduzetnika je delimično finansiran od strane Evropske Unije.

Šta je sledeći korak?

Svi zainteresovani pojedinci iz Srbije koji su aktivni, ili planiraju da budu aktivni kao preduzetnici u domenu kulturnih i kreativnih industrija mogu se sada prijaviti putem Nove Iskre, i izraziti svoje interesovanje za razmene u 2018. godini, kao i da pruže osnovne informacije i CV putem online formulara https://bit.ly/2rG7X2e do 8. juna. Kandidati koji prođu inicijalnu selekciju i “matchmaking” proces sa ostalim partnerima, dobiće podršku u pripremi zvanične aplikacije koja se podnosi putem EYE portala.

Još jedan ciklus prijavljivanja za 2019. godinu će biti naknadno objavljen.