Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

GROWTH HUB

MREŽA | COWORKING | HABOVI | ZAJEDNICA | RAZVOJ

Godina

2018.

Partneri

GIZ

Projekat podržali

GIZ

Koordinator projekta

Miljan Peljević

Ideja

Growth Hub je program podrške razvoju habova i co-working prostora u Srbiji koji se realizovao u okviru projekta nemačke razvojne saradnje “Podsticanje zapošljavanja mladih”, a koji sprovodi nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ.

Zašto?

Habovi kroz sopstveno inoviranje i razvoj rastu u inspiratore inovacija u svojim zajednicama. Oni predstavljaju pokretače novih načina poslovanja i novih saradnji sa sredinama u kojima rade, a u vezi sa globalnim promenama u domenu rada, kao i sa potrebama mladih generacija profesionalaca u raznim poljima.

Budući da habovi i co-working prostori stvaraju lokalne zajednice koje gaje preduzetnički duh, inovaciju, saradnju i podršku mladima za zapošljavanje i samozapošljavanje, koncept haba prepoznat je kao važan model za prevazilaženje problema nezaposlenosti mladih. Cilj ovog programa je bio da osnaži prostore i organizacije koje direktno doprinose zapošljavanju mladih.

Kako?

Nova Iskra je imala priliku da kroz dve programske aktivnosti bude deo projekta Growth Hub.

Kroz organizaciju posete habova iz Srbije i razmene znanja sa kolegama iz habova u Beogradu (Nova Iskra, Startit, ICT hub i Impact Hub) koju je realizovao Miljan Peljević (suosnivač i Workspace Manager – Savamala), i realizaciju dvodnevnog kursa posvećenog razvoju publike i novih programa, koji je vodila Nana Radenković (suosnivačica i menadžerka programa u Novoj Iskri).

Šta je sledeći korak?