Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Hrvatsko dizajnersko društvo i njegova uloga u razvoju dizajna u Hrvatskoj

Nova Iskra će ugostiti predsednicu HDD-a Mašu Milovac, koja će predstaviti ulogu ove organizacije u razvoju dizajn scene u hrvatskim okvirima.

27 Oct

Datum

Petak, 27. oktobar

Predavač

Maša Milovac

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O predavanju

U svom predavanju Hrvatsko dizajnersko društvo i njegova uloga u razvoju dizajn okruženja u Hrvatskoj, direktorka HDD-a će se osvrnuti na istorijat i celokupno delovanje HDD-a, sa fokusom na strukturu i delovanje udruženja, kao i najznačajnije projekte i strategiju udruženja do 2020. godine. Akcenat će biti na strukovnom aspektu HDD-a, odnosno njegovu poziciju u okviru hrvatskog sistema podrške dizajnerskoj struci, ali i širem polju kulture i kreativnih industrija u Hrvatskoj.

Nova Iskra poziva sve predstavnike dizajnerske struke (dizajnere, kustose, dizajn menadžere, predstavnike profesionalnih udruženja, predavače…) da isprate predavanje i pridruže se neformalnom razgovoru o srpskom dizajn okruženju i profesionalnim akspektima dizajna u Srbiji.

Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno strukovno udruženje, osnovano 1983. godine kao Društvo dizajnera Hrvatske (DDH), koje se bavi promicanjem zajedničkih strukovnih i socijalnih interesa članova Društva i sistemskim stvaranjem društvenih uslova koji vode poboljšanju rada na području dizajna. Ciljevi HDD-a su razvoj i afirmacija dizajnerskog stvaralaštva u Hrvatskoj, zastupanje interesa i statusa struke i članova udruženja.

HDD potiče afirmaciju pojma, značaja i vrijednosti dizajna u Hrvatskoj, te deluje na uspostavljanju pravila struke dizajna kao društveno i tržišno relevantne, a kod svojih članova potiče profesionalnu odgovornost i stalnu edukaciju, te kreativno i inovativno razmišljanje u dizajnerskoj praksi. U tu svrhu HDD organizuje izložbe, predavanja i podstiče stručnu valorizaciju dizajna. Članovi HDD-a deluju na području grafičkog dizajna, produkt dizajna, dizajna elektronskih medija, tipografije, fotografije, ilustracije, modnog dizajna, teorije dizajna i edukacije u dizajnu. Delatnosti HDD-a su organizacija konferencija i tematskih skupova, radionica, izložbi i dizajnerskih smotri, podsticanje međunarodne saradnje, pružanje stručne pomoći članovima, zaštita moralnih i materijalnih prava članova i kontinuirana edukacija, kao i istraživački rad i negovanje etičkog pristupa struci.

Predavač

Milovac Masa

Maša Milovac

Dizajner

Samostalni profesionalni dizajner koji radi u područjima dizajna proizvoda, dizajna interijera, vizuelnih komunikacija i istraživanja. Sarađuje sa različitim dizajnerima na samostalno iniciranim projektima, ali i sa klijentima u kulturnom (Muzej suvremene umjetnosti Zagreb) i naučnom sektoru (Tehnički muzej u Zagrebu). Diplomirala je na Zagrebačkoj školi dizajna kao industrijski dizajner. Njen je rad prikazan na značajnim izložbama, kao što su Biennale Ljubljanske izložbe BIO 23 i Izložba hrvatskog dizajna (09/10, 11/12, 13/14, 15/16), Međunarodni Qubique sajam (Berlin 2011.), Milano Salone Sattelite 2011, sajam dizajna Milano 2012, te na nekim od najboljih međunarodnih dizajnerskih događanja (Vienna, Paris, Sofia, Skopje, Belgrade Design Week-ovi, Dan D Zagreb). Jedna je od osnivačica i dizajnerki Manufakturist dizajn studija. Maša je radila i kao dizajner interijera u 3LHD-u, studiju za arhitekturu i urbanizam, od 2014. do 2016. godine.

 

2016. je imenovana je za autorku kustoskog koncepta hrvatskog dizajna na prvom londonskom dizajn bijenalu, a 2017. je imenovana za predsednicu Hrvatskog dizajnerskog društva.