Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
Jasminka Oliverić Young

Jasminka Oliverić Young

Suosnivač i programski direktor RES Fondacije

Suosnivačica i strateg u RES fondaciji. RES fondacija je neprofitna organizacija aktivna u oblastima klimatskih promena, energije i životne sredine. Jasminkino polje ekspertize uključuje inovativno upravljanje klimatskom politikom, energetskom tranzicijom, javno preduzetništvo, ocenu javnih politika, Evropske integracije, ekološki menadžment i kružnu ekonomiju.  Njen rad je fokusiran na aspekte inovativnog upravljanja i sinergiju klimatske, energetske i politike zaštite životne sredine.

Jasminka ima bogato profesionalno iskustvo u javnom sektoru i međunarodnim organizacijama. U Vladi Srbije radila je kao savetnica za regionalnu saradnju i razvoj javnih politika u oblasti migracija, predstavljala je Srbiju u brojnim međunarodnim telima uključujući UN globalni forum za migracije i razvoj, kao i Komitet Saveta Evrope. Radila je u međunarodnim organizacijama, uključujući OEBS i Program za razvoj Ujedinjenih nacija na upravljanju projektima.

Jasminka je i Kandidat je za doktora nauka na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Luvenu (KU Leuven) u Belgiji gde radi kao istraživač u oblasti analize i evaluacije javnih politika naročito klimatskih promena i energetske tranzicije. Diplomirala je Geografiju na Prirodno- matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima dve master diplome. Prvu je stekla na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu iz oblasti Menadžmenta. Drugi master, iz Javne uprave, komparativne evropske politike i javnih politika Evropske unije, stekla je na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Leuvenu. Jasminka je autor brojih publikacija iz oblasti energetske tranzicije, a 2012. objavila je i autorsku knjigu Primena ekoloških standarda Evropske unije u privredi Srbije.