Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Kreativna zajednica u digitalnoj epohi

DACIDA kreira digitalni prostor za promociju kreativaca i umetnika, ali i razmenu ideja, iskustava i prakse sa ostalim akterima u ovom domenu.

24 Oct

Datum

Četvrtak, 24. oktobar

Predavač

DACIDA

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Ulaz

Slobodan ulaz

O tribini

Prva aktivnost ove inicijative realizovana je u formi online konferencije gde su se predstavili brojni kreativci, dizajneri, teoretičari i profesionalci kroz primere u praksi i promišljanjima u vezi sa ulogom i pozicijom kreativaca danas u lokalnom, regionalnom, ali i međunarodnom kontekstu. 

Program ove konferencije, kreiran je u celosti u online domenu i predstavljao je svojevrsni eksperiment, a u okviru njega predstavili su se: TeYosh studio, Nemanja Jehlička, Jovan Čekić, doc. mr. Maja Stanković, Osman Koc, Darko Dragićević, Aleksandar Sedlar i mnogi drugi.

 

 

 

Danas je DACIDA prisutna na Instagramu, gde kroz inovativno osmišljenu upotrebu tzv. Takeover Story-a svakog ponedeljka, predstavlja umetnike i kreativce mlađe generacije sa lokalne scene. 

Kroz razgovor sa inicijatorima ove platforme otvorićemo pitanje prostora za promociju i razmenu znanja za kreativce i umetnike, razgovaraćemo o izazovima sa kojima se susreću mladi umetnici, ali i koje su specifičnosti lokalne kreativne scene, kao i koja vrsta podrške je potrebna da se kreativci povežu i u analognom domenu. 

Predavač

DACIDA

Online zajednica kreativaca

DACIDA je online zajednica koja okuplja kreativce sa ciljem istraživanja, razmene iskustava i pokretanja dijaloga o tome šta znači biti umetnik danas. Nastala je 2017. godine u okviru programa Gradska Gerila. Počela je kao online konferencija gde su neki od gostiju bili: TeYosh studio, Nemanja Jehlička, Jovan Čekić, doc. mr. Maja Stanković, Osman Koc, Darko Dragićević, Aleksandar Sedlar. Promoviše mlade umetnike sa domaće scene svakog ponedeljka kroz instagram Takeover projekat, gde se dosada predstavilo više od 100 umetnika.