Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

MADE IN – Crafts and Design Narratives

DIZAJN | ZANATI | KULTURNO NASLEĐE | REZIDENTURE | ISTRAŽIVANJE | IZLOŽBA

Godina

2018 - 2020

Partneri

Muzej za umjetnosti i obrt  

Oaza Studio

Muzej za arhitekturo in oblikovanje 

Werkraum Bregenzerwald 

Mikser 

Projekat podržali

Program Kreativna Evropa

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Koordinator projekta

Relja Bobić

Ideja

Platforma za dizajn, kulturno nasleđe i istraživanje koja podržava razmenu znanja između tradicionalnih zanatlija i savremenih dizajnera.

Made In je istraživačka inicijativa posvećena dizajnu i kulturnom nasleđu, koja podstiče saradnju i razmenu znanja između tradicionalnih zanatlija i savremenih dizajnera. Cilj projekta je, s jedne strane, revitalizirati zanatsku tradiciju, a s druge strane edukovati dizajnere o materijalnom i nematerijalnom nasleđu, stvarajući tako novu, autentičnu i održiviju vrednost savremenog dizajna.

Projekat je razvijen na osnovu prethodnih, zajedničkih iskustava i ekspertiza partnera, kao i njihove potrebe da dalje razvijaju, nadograđuju i učvršćuju navedene inicijative kako bi očuvali zanatsko nasleđe i ojačali njegovu vezu sa svetom savremenog dizajna.

Zašto?

Tradicionalni zanati i manufakture predstavljaju izuzetno vredan segment lokalnog, ali i šireg kulturnog i umetničkog identiteta. Naročito u današnjem globalizovanom dobu, zanati – čvrsto povezani sa, i pod uticajem specifičnih lokaliteta u kojima obavljaju – predstavljaju način očuvanja lokalnog identiteta i lokalne prepoznatljivosti. Takođe, zanatska proizvodnja podržava održive prakse često koristeći lokalno nabavljene ili proizvedene materijale, i podstiče ponovnu upotrebu ili popravku postojećih proizvoda. Na taj način, promoviše se “spora potrošnja”, nasuprot današnjem “dobu viška”.

Ipak, zanatske radionice i zanatlije i dalje nestaju iz urbanih sredina, istisnuti ogromnim količinama jeftinih proizvoda sa oznakom Made in China. Zanatske i male proizvodne produkcije ne nalaze svoje mesto u okviru novih praksi kreativnih generacija. Do toga dolazi uglavnom zbog nedostatka direktnog sučeljavanja ovih generacija sa vrednostima, specifičnostima i istorijama ovih zanata, koje predstavljaju suštinski važan deo bilo koje kulture.

Kako?

Cilj projekta je očuvanje ovog kulturnog potencijala djelovanjem na različitim nivoima: pružanjem detaljne dokumentacije odabranih domaćih zanatlija i proizvođača; organizovanjem aktivnosti “in vivo” – tj. obezbeđivanjem konstruktivnog dijaloga, organizovanjem rezidencija i razvojem projekata koji povezuju zanatlije i dizajnere; i konačno, podstičući interakciju praktičara (dizajnera i zanatlija) sa publikom različitih generacija i društvenih grupa, koji će se susresti kroz zajedničke procese razmene znanja i stvaranja.

Made In obuhvata niz aktivnosti kao što su putujuće izložbe, zanatske rezidencije i radionice, radionice za stručno usavršavanje u domenu zanatske baštine za kustose i dizajnere, seminare i konferencije, kao i inovativne aktivnosti za razvoj publike. Projekat će se zalagati za pristupačan i inkluzivan dizajn i predstaviti evropsko zanatsko nasleđe široj javnosti.

Projekat takođe predlaže kreiranje nove evropske web platforme Made in. Namera ove platforme je i podsticanje saradnje između zanatlija i dizajnera, kako bi se ohrabrili novi poslovni modeli revitalizacije zanatske baštine kroz savremeni dizajn, ali i stimulisali inovativni pristupi dizajn uslugama, scenarijima ii proizvodima zasnovanim na zanatskoj tradiciji. Platforma će olakšati prenos znanja i pružiti profesionalne mogućnosti za razvoj zanatlija, dizajnera, kustosa i profesionalaca iz domena zanatstva.

Šta je sledeći korak?

Projekat je započeo tokom leta 2018. godine, i realizovaće niz aktivnosti, produkcija, rezidencijalnih boravaka, događaja i izložbi do sredine 2020. godine u svim partnerskim zemljama.