Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Made In seminar #1: Good practices and Potentials – “Living Craft”

Seminar je organizovan u selu Sirogojno, koje ujedno predstavlja i jedini muzej na otvorenom u Srbiji, od 26. do 28. oktobra.

26 Oct

Datum

Petak, 26. oktobar

Predavač

/

Vreme

/

Jezik programa

Engleski

Lokacija

Sirogojno

Ulaz

Zatvoren događaj

O predavanju

Zanati su u osnovi onoga što Sirogojno predstavlja – kopiju tradicionalnih balkanskih, vekovima starih naselja, duboko ukorenjenih u svakodnevne navike i aktivnosti koje se odvijaju oko zanatlija i njihovih veština, s obzirom da su čitava sela zavisila od njihove proizvodnje artefakata, alata i svakodnevnih objekata.

Ovakva vrsta iskustva i privremenog izmeštanja je svim učesnicima seminara, među kojima su bili predstavnici svih partnera projekta kao i dvoje eksperata iz Švedske (Emelie Röndahl i Anna Gudmundsdottir), pružila priliku da sagledaju drevnu ulogu zanata u društvu i lokalnoj zajednici, kao i da se sretnu sa etnografima i istraživačima koji se bave zanatima kao kulturnom baštinom. Program je obuhvatio i stručno vođenje po čitavom kompleksu muzeja, susrete sa kustosima, direktnu razmenu među učesnicima.

Glavna pitanja kojima se seminar bavio bila su: Kako se nositi sa zanatima izvan konteksta baštine i nacionalnog identiteta?; Koji su zanati današnjice, u odnosu na savremeni način života i svakodnevne navike?; Gde su granice zanata, i da li je bitna distinkcija između “tradicionalnih” i savremenih zanata?; Koje su specifičnosti sagledavanja zanata iz prizme dizajna?; Da li postoje ‘’digitalni zanati’’?…

Made In je istraživačka inicijativa posvećena dizajnu i kulturnom nasleđu, koja podstiče saradnju i razmenu znanja između tradicionalnih zanatlija i savremenih dizajnera. Cilj projekta je, s jedne strane, revitalizirati zanatsku tradiciju, a s druge strane edukovati dizajnere o materijalnom i nematerijalnom nasleđu, stvarajući tako novu, autentičnu i održiviju vrednost savremenog dizajna.

Na kraju, pažnja je posvećena pitanju na koji način mreža Made In projekta može da postavi ove probleme u centar pažnje, na jedan proaktivan način, ponudi moguća rešenja i eksperimente, i na kraju otvori vrata razumevanju načina na koji se trebamo baviti zanatima, sa ciljem oživljavanja njihove ulogu u društvu i lokalnim ekonomijama.