Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

MyHood

Uključivanje mladih u aktivno kreiranje održivih zelenih gradova

Godina

2022 - 2025.

Partneri

AGENTURA PRO EVROPSKE PROJEKTY & MANAGEMENT SDRUZENI

Město přátelské k dětem, z.s.

Design Clips P.C.

Projekat podržali

Erasmus+

Koordinator projekta

Ivan Manojlović

Ideja

Projekat My Hood posvećen je mladima uzrasta od 13 do 18 godina sa ciljem da im pomogne da postanu aktivni građani koji vode računa o svojoj životnoj sredini, koji su svesni izazova klimatskih promena i koji mogu da zauzmu aktivan pristup u procesu donošenja odluka.

 

Konkretni ciljevi projekta su: upoznavanje mladih sa procesom strateškog urbanog planiranja javnih površina; omogućavanje učešća mladih u donošenju javnih politika tradicionalnim sredstvima i puteminteraktivnih onlajn alata; podizanje svesti među mladima i edukacija na temu izazova današnjice povezanih sa klimatskim promenama i prilagođavanjem života u gradu.

 

Zašto?

Kako bi grad postao dugoročno održiv, ponašanje njegovih stanovnika mora da se promeni kroz odluke koje donosimo na dnevnom nivou. Deca koja odrastaju i razumeju sopstveni uticaj na životnu sredinu mogu odabrati održivi način života i osnažiti se za pokretanje promena u svojim zajednicama.

Stoga se projekat fokusira ne samo na poboljšanje javnih prostora, već i na razumevanje okruženja u kojem živimo.

 

Kako bi uticali na unapređenje našeg okruženja, pravila i zakonski okviri održivog grada moraju biti jasni mladima u kontekstu korišćenja javnih površina, plavog i sivog kruženja vode, merenja zadržavanja vode, merenja ublažavanja ekstremnih vremenskih uslova, kvaliteta vazduha… Razumevanje prostora kroz urbanističke izazove i zaštitu okoline pomoći će u stvaranju veze između mladih i prostora u kojem žive, kao i premošćavanja jaza između fizičkog i virtuelnog.

 

Ono što deca žele je suštinski ono što svi želimo: sigurne ulice, zelene površine, čist vazduh, prostor koji mogu nazvati domom i slobodu da budu ono što jesu. Međutim, njihov glas, kao i glas mladih za poboljšanje životne sredine je za sada veoma potcenjen. Oni koji donose svakodnevne odluke u njihovo ime, planiraju i uređuju politike koje se odnose na urbani prostor, uglavnom ne uključuju mlade u te procese.

Kako?

Predlog projekta tiče se gorepomenutih izazova i kreira metodologiju koja uključuje mlade u stvaranje održivijeg i zelenijeg grada, donoseći na taj način specifičan sadržaj koji uzima u obzir edukaciju o klimatskim promenama i omogućava deci da učestvuju i istražuju javne površine koristeći interaktivne onlajn alate.

 

Kroz korišćenje MyHood alata, želimo da podstaknemo mlađe generacije da počnu da doživljavaju svoj životni prostor na kompleksniji način. Želimo da omogućimo mladima da, korišćenjem ovih alata, razumeju da voditi računa o životnoj sredini, učestvovati u procesu donošenja odluka donosi pozitivnu promenu i jača vezu sa životnim prostorom, što je neophodno kako bi se stvorila motivacija za lično delovanje.

 

Konkretni projekat će se fokusirati na: otvaranje procesa strateškog i urbanog planiranja javnih površina mladima; omogućavanje njihovog učešća u javnom donošenju odluka putem oflajn i interaktivnih onlajn alata; podizanje svesti među mladima i edukacija o izazovima današnjice povezanih sa klimatskim promenama i prilagođavanjem života u gradu.

 

Fokus projekta je na razvoju sledeća tri ključna rezultata:

 

1) MyHood METODOLOGIJA ZA UKLJUČIVANJE MLADIH U STVARANJE ODRŽIVOG I ZELENIJEG GRADA – povezivanjem znanja i postojećih strategija vezanih za prilagođavanje na klimatske promene u našoj životnoj sredini uz adekvatne pedagoške metode i alate, kako bi ciljna grupa (mladi) bolje razumela temu i istovremeno se direktno interaktivno angažovala u vezi svoje životne sredine. Pored toga, metodologija bi odabrala primerene alate za angažovanje mladih u procesu donošenja odluka povezanih sa urbanim planiranjem zasnovanim na znanju i nalazima dečjeg i stadijuma razvoja mladih, kako fizičkog tako i kognitivnog.

 

2) MyHood SADRŽAJ O ŽIVOTNOJ SREDINI – specifičan materijal za učenje zajedno sa participativnim alatima za aktivno učešće. Ovaj materijal će biti strukturisan po sekcijama i moći će da se koristi za učenje o održivoj urbanoj životnoj sredini, ali i kao participativni alat za upoznavanje, razumevanje i ocenu određenog javnog prostora.

 

3) MyHood INTERAKTIVNI ONLAJN ALAT – pružiće mladima materijal za učenje (o klimatskim promenama i održivoj životnoj sredini u gradu) koji će se pojaviti (pop-up) dok koriste alat pri oceni određenog područja ili budućeg projekta urbanog razvoja. Komentari i ocene će biti poslati donosiocima odluka (predstavnicima gradskih urbanističkih odeljenja) u cilju dobijanja vrednih podataka od grupe građana koji trenutno nisu uključeni u te procese.

Šta je sledeći korak?

Projekat je otpočeo na tokom 2022. godine i nakon inicijalne pripreme, projektni partneri će raditi u saradnji sa različitim stejkholderima u istraživanju potreba ciljne grupe i kreiranju metodologije za pedagoške metode angažovanja mladih u svojim zajednicama.