Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio
27 April 2018

Nova Iskra je izabrana za najbolji coworking prostor u Beogradu

Nova Iskra je dobitnik Coworker Members’ Choice nagrade za najbolji coworking prostor u Beogradu za 2018. godinu.

Nova Iskra je izabrana za najbolji coworking u Beogradu, dobitnici Members’ Choice nagrade su izabrani na osnovu hiljada glasova, mišljenja sakupljenih u roku od godinu dana od strane članova coworking prostora širom sveta.

“Coworker sa zadovoljstvom objavljuje dobitnike Members’ Choice nagrade za 2018. i pozdravlja coworking prostore širom sveta koji ostvaruju uticaj u svojoj zajednici.”, rekla je Leanne Beesley, CEO Coworker-a. “Promovišući izvanredne coworking prostore koji stvaraju divno okruženje i zajednicu za svoje članove, Coworker daje mogućnost tim prostorima, kako velikim, tako i malim, da zablistaju i privuku nove članove.”

Nova Iskra Workspace (http://www.novaiskraworkspace.com) je vodeći coworking prostor u Srbiji, koji se trenutno prostire na više od 700 m2 otvorenog prostora sa kapacitetom od 56 radnih jedinica i do sada je u njemu radilo više od 500 članova.

Coworker je globalna coworking platforma koja omogućava ljudima da pronađu i povežu se sa svojim idealnim coworking prostorom bilo gde u svetu.