Kako napraviti portfolio koji prolazi?

IxDA Beograd meetup, po prvi put u Novoj Iskri.

11 Dec

Sreda, 11. Decembar

19h