Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Učestvujte u projektu “Bricks made of Words”

“Bricks made of Words: building Europe again through dialogue” je projekat posvećen mladim građanima Evrope, zainteresovanim za razmenu znanja i perspektiva o aktuelnim ključnim temama relevantnim za njihovu budućnost, kao i za budućnost Evropske unije.

5 Jul

Datum početka

5/07/2022

Lokacija

/

29 Mar

Datum završetka

29/03/2023

Predavač

/

Trajanje

8 meseci

Jezik programa

Engleski

Programski slotovi

/

Kotizacija

Besplatno

O čemu se radi?

Projekat će odabrati 28 mladih (18-24 godine) iz različitih zemalja Evrope (Belgija, Bosna i Hercegovina, Italija, Rumunija, Srbija – Portugal i Kipar koji će biti potvrđeni) na osnovu njihovih stavova o politikama Evropske unije  (evroskeptici i evrofili) u vezi sa odabranim temama i okupiće ih na 6 događaja koji će se održati u Italiji, Republici Srbiji, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Belgiji i na Kipru.

Tokom tih događaja, mladi će biti uključeni u radionice i studijske posete i eksperimentisaće sa inovativnim načinima debate i razmene znanja (storiteling, proširena stvarnost – XR, Lego igre za odrasle…).

Polazeći od poznavanja istorije, nasleđa i vrednosti EU, upravljačkih tela i njihovog funkcionisanja, cilj projekta je da kod učesnika razvija kritičko mišljenje o osetljivim pitanjima, da podstiče debatu i razmenu mišljenja između mladih iz različitih zemalja EU, što će na kraju rezultirati zajedničkim dokumentom koji sadrži ideje i preporuke svih učesnika, i koji će u Briselu biti predstavljen  kreatorima politike EU.

 

Prijave za učešće na projektu su otvorene do 27. jula na linku!

Kome je namenjeno?

Poziv je otvoren za odabir 4 mladih (18-24 godine), građana ili rezidenata Republike Srbije.

Na nivou celog projekta biće odabrano ukupno 28 učesnika, uz ravnopravno učešće evroskeptika i evrofila kako bi se omogućila široka i poštena razmena ideja i vizija među učesnicima.

Selekcija učesnika će se zasnivati na politici jednakih mogućnosti i neće diskriminisati ni po kom osnovu. Posebna pažnja biće obraćena na poštovanje odgovarajuće ravnoteže nacionalnosti i pola.

Učesnici moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

  • da imaju između 18 i 24 godine
  • da su građani ili rezidenti Republike Srbije
  • da tečno govore engleski jezik
  • da su zainteresovani za učešće u interkulturalnom i međunarodnom projektu
  • da budu na raspolaganju za učešće na 6 događaja/programi mobilnosti (ovo se odnosi na četvorodnevna putovanja u Italiju, Rumuniju, Bosnu i Hercegovinu, Kipar i Belgiju u septembru, novembru, decembru 2022 i februaru i martu 2023)

Kako ću učiti?

Kandidati moraju da prilože:

  • osnovne lične podatke
  • motivaciono pismo za učešče na projektu (maksimalno 2 000 karaktera)
  • popunjen upitnik o evroskepticizmu

Rok za podnošenje prijava je 27. jul 2022.

Nakon podnošenja prijava kandidati će dobiti potvrdu e-poštom.

Rezultati procesa selekcije će biti objavljeni do 10. avgusta 2022. godine.

Treba imati na umu da će svaki učesnik morati da potpiše ugovor o svojim pravima i obavezama tokom učešća u projektu.

 

Za sve dodatne informacije o pozivu možete kontaktirati voditelja projekta, organizaciju ARCI (Italijansko rekreativno i kulturno udruženje): info@arcivaldarno.net

 

Podrška Evropske komisije u izradi ove publikacije ne predstavlja odobravanje sadržaja, koji odražavaju stavove samo autora, i Komisija ili EACEA se ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakvu dalju upotrebu informacija sadržanih u njoj.