Od dizajna do fabrikacije

Predavanje Vesne Stojaković i Bojana Tepavčevića, predavača na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, koji su aktivni u okviru Centra za digitalni dizajn.

8 Jun

Četvrtak, 8. Jun

18h