Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Youth Media Hub: drugi omladinski online kamp

Nova Iskra u partnerstvu sa organizacijom Intera iz Mostara nastavlja sa realizacijom online omladinskih kampova i tokom predstojećeg vikenda organizuje drugi kamp u okviru projekta Youth Media Hub, kao deo međunarodnog regionalnog programa Dijalog za budućnost.

10 Oct

Datum

Subota, 10. oktobar

Predavač

/

Vreme

10h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

ONLINE

Ulaz

Zatvoren događaj

O radionici

Omladinski kampovi predstavljaju drugi modul ovog projekta, koji je započeo tokom jula meseca kroz onlajn obuke iz medijske i digitalne pismenosti za mlade uzrasta od 16 do 22 godine.

Cilj drugog omladinskog kampa je da učesnici koji su završili obuku i prošli kroz prvi kamp, u okviru kojeg su imali priliku da sarađuju sa svojim vršnjacima iz Bosne i Hercegovine i sticali konkretne veštine iz domena savremene medijske produkcije (kreativno pisanje, istraživački rad, tehničke veštine…), sada, kao deo međunarodnih timova, učestvuju u produkciji sopstvenih digitalnih medijskih formata.

Projekat posvećen podizanju nivoa medijske i digitalne pismenosti kod mladih u Bosni i Hercegovini i Srbiji započeo je letos nizom obuka na kojima su učesnici i učesnice učili o digitalnoj sigurnosti, lažnim vestima, algoritmima, zagovaranju i istraživačkom novinarstvu. Njihovo medijsko i digitalno putovanje nastavlja se kroz dva online omladinska kampa.

U prvom onlajn kampu, učesnici su učili o odnosu komunikacije, medija i poruke, storytelling-u, odabiru i prepoznavanju relevantnih tema u široj zajednici, ali i kreiranju onlajn sadržaja. Dvodnevno druženje bilo je rezervisano za upoznavanje vršnjaka i vršnjakinja iz obe zemlje, dok je formiranje grupa doprinelo njihovoj saradnji i zajedničkom radu na formulaciji ideja. Formirani timovi će sada, tokom drugog kampa, koji će se održati u subotu, 10. oktobra i nedelju, 11. oktobra , zajednički raditi na obrađivanju definisanih tema i uočenih izazova. Kako su prethodno dodatno učili o timskoj kulturi, prezentacionim veštinama, PR-u, u sledećem koraku će, primenom stečenih znanja i veština kreirati vlastite medijske sadržaje. 

Mladi nastavljaju da rade na svojim sadržajima, uz podršku projektnih koordinatora i iskusnih mentora. Audio i vizuelni materijali, podkasti i blogovi, samo su neki od sadržaja koje će timovi, prema sopstvenim interesovanjima, kreirati, a koji će njihovim vršnjacima i vršnjakinjama preneti jasnu poruku o tematici kojom se bave. Stečene veštine iskoristiće za produkciju kvalitetnog medijskog sadržaja koji će biti promovisan kroz društvene mreže projektnih partnera prenoseći tako široj javnosti glas mladih, ali i multiplicirajući uticaj projekta. Kroz drugi omladinski kamp, Dejan Ilić će polaznike voditi kroz kreiranje sadržaja i pomagati im u formiranju i plasiranju istog. Sa polaznicima će još raditi i Dobrila Močević (PRIME Communications) i Jovana Timotijević (Ministarstvo prostora). 

Usled trenutne situacije, omladinski kamp će se u potpunosti održati onlajn.

Youth Media Hub je partnerski projekat kreativnog haba Nova Iskra iz Beograda i organizacije INTERA Tehnološkog Parka iz Mostara.

Projekat se realizuje u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji i između njih” koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).