Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Aleksandar Matković

Istraživač

Istraživač na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i koordinator Regionalnog naučnog centra u Novom Sadu. Član je uredništva Međunarodne enciklopedije samoupravljanja i časopisa „Stvar“ Kolektiva Gerusije. Njegov rad se fokusira na kritiku političke ekonomije, savremeni marksizam i teorije biopolitike. Trenutno je doktorant na Slovenskoj akademiji nauka i umetnosti u Ljubljani, gde se bavi političkom ekonomijom fašizma.