Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Studije zajedničkog

Studije zajedničkog se bave analizom postojećih praksi i istraživanjem mogućih koncepata i rešenja za unapređenje procesa rada, proizvodnje, ali i života u zajednici.

14 Nov

Datum početka

14/11/2016

Lokacija

Nova Iskra

1 Apr

Datum završetka

1/04/2017

Trajanje

5 meseci

Jezik programa

Srpski/Engleski

Programski slotovi

Jednom nedeljno

Kotizacija

Besplatno, po prijavi

Silabus Prijave su zatvorene

O čemu se radi?

Studije zajedničkog se bave analizom postojećih praksi i istraživanjem mogućih koncepata i rešenja za unapređenje procesa rada, proizvodnje, ali i života u zajednici, naročito onih koji se vode idejom opšteg ili zajedničkog dobra, odnosno COMMONS.

Cilj Studija je da polaznicima približe šta danas znači raditi i živeti u skladu sa postulatima koji se vezuju za ideju commons-a, te da kroz specijalno dizajniran, intezivan, participativan, kolaborativan i interdisciplinaran program osnaži pojedince i kolektive da u svom procesu mišljenja i delanja uključe svest o opštem/zajedničkom dobru.

Program će kroz predstavljanje i analizu primera dobrih praksi u različitim kontekstima, ali i kroz teorijski okvir, polaznicima približiti raznolike vidove organizacionih struktura koje daju uspešne rezultate, a čija iskustva mogu biti korisna i za druge lokalne kontekste kada je u pitanju upravljanje i korišćenje zajedničkih resursa. Istovremeno, Studije će se baviti kolaborativnim praksama, kao i formama i modelima svojinskih odnosa koji se obrazuju oko ideje Commons-a.

Polaznici će imati priliku da čuju najrazličitija iskustva i pristupe ovoj temi, a neki od predavača/ica biće i Tomislav Tomašević (Institut za političku ekologiju, Zagreb), Felipe Duarte (Berlin), Dea Vidović (Kulturanova, Zagreb), Karyotis Theodoros (workerscontrol.net, Solun), Tomislav Medak (MAMA, Zagreb), Panayotis Antoniadis Ileana Apostol (nethood, Cirih) i drugi.

Studije će trajati od 14.11.2016. do 01.04.2017. sa predavanjima jednom nedeljno u trajanju od 2 do 4 sata (izuzev praznika). Studije su besplatne za sve učesnike, a deo programa će biti otvoren za javnost.

Studije će biti održavane u prostorijama Nove Iskre, Gavrila Principa 43, Beograd. Poznavanje engleskog je obavezno kako bi program mogao u potpunosti da se prati. Studije organizuju Nova IskraMinistarstvo prostora i Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a realizuju se uz podršku fondacije Heinrich Boell.

Upoznaj se sa idejama i postojećim praksama koje se obrazuju oko pojma zajedničkog dobra (Commons) i stekni iskustvo kroz praktičan rad u multidisciplinarnim timovima!

Kome je namenjeno?

U odabiru polaznika vodićemo se sledećim kriterijumima: multidisciplinarnost, aktivizam, posvećenost programskim aktivnostimaspremnost za saradnju i rad u timu.

Šta dobijam?

Polaznici Studija zajedničkog će dobiti:

– Priliku da se sretnu sa lokalnim, regionalnim i internacionalnim akterima i stručnjacima i od njih dobiju uvid u najnovije modele i prakse participativnog odlučivanja i upravljanja

– Mogućnost da rade u inspirativnom okruženju sa drugim pojedincima koji primenjuju ili planiraju da primene modele koji se rukovode Commons postulatima

–  Teorijsko i praktično znanje da definišu specifične društvene, ekološke i ekonomske potrebe u svom okruženju i da pruže moguća rešenja kroz razvoj kolaborativnih projektnih koncepata

– Know-how za razumevanje i artikulaciju problema i društvenih fenomena, kao i alate i primenljiva praktična znanja za kvalitetan kolaborativni rad i adresiranje mapiranih problema

Predavači

Tomislav Tomašević

Aktivista

Radi kao vođa programa ekologije u kancelariji Heinrich Böll Stiftung za Hrvatsku. Tomislav se bavi ekološkim aktivizmom posljednjih 15 godina, a od 2007. do 2012. godine bio je izvršni predsjednik Zelene akcije, dok je sada član skupštine ovog najvećeg hrvatskog udruženja za zaštitu životne sredine. Osim eko-aktivizmom, Tomislav se bavio i politikom prema mladima te je od 2002. do 2006. bio izvršni potpredsjednik pa predsjednik Mreže mladih Hrvatske, krovne organizacije mladih u Hrvatskoj. Bavio se i urbanim aktivizmom kao suosnivač Prava na grad, kao i istraživanjima na temu društvene i ekološke pravde kao suosnivač Grupe 22. Učestvovao je na brojnim međunarodnim ministarskim konferencijama i bio počasni mladi savetnik UN Programa za životnu sredinu. Tomislav je završio preddiplomski i diplomske studije politologije na Univerzitetu u Zagrebu, kao i MPHil iz oblasti životne sredine, društva i razvoja na Univerzitetu u Kembridžu.

Tomislav Medak

Filozof

Tomislav Medak s nekolicinom kolega vodi teorijski program i izdavačke aktivnosti Multimedijalnog instituta/MAMA u Zagrebu. Zagovornik je slobodnog softvera i slobodne kulture, a poslednjih godina kroz rad na projektu Memory of the World/Public Library bavi se pitanjima dostupnosti znanja, ograničene uloge javnih biblioteka u digitalnom okruženju i “knjižnicama u sjeni”. Takođe je autor i izvođač sa zagrebačkim pozorišnim kolektivom BADco.

Felipe Duarte

Aktivista

Višestrani stvaralac sa iskustvom u poljima umetnosti, aktivizma i preduzetništva. Odbacivši formalno obrazovanje, grantove, i sve institucionalne odnose rano u svojoj karijeri, Felipe se posvetio svojim interesovanjima sa strašću. Neka od njegovih ostvarenja uključuju i razvoj metodologije slikanja kao nastave, participativni projekat koji je uključio više hiljada ljudi, kao i dizajn biznis koji permanentno radi na razvoju novih formi sopstvenog organizovanja. Trenutno se identifikuje kao procesni facilitator, a hrabrost i radoznalost predstavljaju njegov vetar i jedro kojima navigira svetom. Veruje u obilje, kolaboraciju i moć kolektivne inteligencije.

 

Theodoros Karyotis

Sociolog

Nezavisni istraživač, prevodilac i društveni aktivista. Po obrazovanju sociolog i socijalni antropolog, aktivan u grassroot pokretima vezanim za neposrednu demokratiju, solidarnu ekonomiju i samoupravljanje commons-ima. Preveo je veliki broj relevatnih knjiga i članaka, a redovno obavljajuje u roarmag.org na engleskom i diagonalperiodico.net na španskom. Koordinator je workerscontrol.net višejezičnog portala o radničkom samoupravljanju, član organizacionog komiteta evromediteranskog foruma “Radnička ekonomija” i savetodavno veća Transnacionalnog institute za društvenu ekologiju.

Panayotis Antoniadis

Interdisciplinarni istraživač

Ko-osnivač neprofitne organizaije nethood.org. Njegovo profesionalno iskustvo uključuje kombinaciju dizajna i razvoj distribuiranih sistema (Computer Science Department, University of Crete), kao i Ph.D na temu ekonomije peer-to-peer mreža (Athens University of Economics and Business) i post-doc na temu politika za federalizaciju deljenih virtuelnih infrastruktura (UPMC Sorbonne Universites) i interdisciplinarno istraživanje uloge IC tehnologije u premošćavanju virtuelnih i fizičkih prostora u gradovima (ETH Zurich). Trenutno je aktivan u organizaciji različitih interdisciplinarnih događaja čiji je cilj da okupe istraživače, praktičare i aktiviste iz različitih polja oko pitanja participativnog dizajna hibridnih urbanih prostora sa fokusom na bežićnu i peer-to-peer tehnologiju.

Ileana Apostol

Istraživač

Ima PhD iz Urbanog planiranja, Univerziteta Južne Kalifornije, Ileana je istraživačica prostorne proizvodnje u informacionom dobu, i ko-osnivačica neprofitne organizacije nethood.org bazirane u Cirihu. Sa ciljem omogućavanja građanima prava na hibridni grad, sarađuje sa interdisciplinarnim timovima, predlažući različite forme urbanog istraživanja i dizajn pedagogije inspirisane Lefebrovom teorijom prostorne proizvodnje. Pre nego što se u potpunosti posvetila istraživanju, Ileana je predavala urbano planiranje i dizajn na Kalifornijskom politehničkom fakultetu, Univerziteta Južne Kalifornije i na Univerzitetu Arhitekture i Urbanizma u Bukureštu.

Dea Vidović

Upravnica fondacije Kultura nova

Diplomirala na studijama komparativne književnosti i indologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gde je 2012. doktorirala s disertacijom "Razvoj novonastajućih kultura u gradu Zagrebu od 1990. do 2010." Prie preuzimanja funkcije privremene upravnice, a potom i prve upravnice fondacije "Kultura nova" radila je kao urednica i novinarka, voditeljica brojnih kulturnih projekata uglavnom u organizacijama civilnog društva na području savremene kulture i umetnosti. Takođe je sarađivala sa Studentskim centrom Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstvom kulture RH, Evropskom kulturnom fondacijom, te brojnim drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama. Autorka je mnogobrojnih članaka o novim kulturnim praksama i urednica nekoliko publikacija. Učestvovala je i izlagala na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstv i držala predavanja iz područja kulturne politike u okviru neformalnih edukacijskih programa, kao i na Akademiji dramske umetnosti.

Koordinator programa

Aleksandra Savanović

aleksandra@novaiskra.com

00 38 (0) 11 4051 897