Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Bojan Tepavčević

Arhitekta

Bojan Tepavčević je vanredni profesor na Departmanu za arhitekturu i urbanizam pri FTN u Novom Sadu. Predavao je kao gostujući profesor na Unitec Institute of Technology u Oklandu na Novom Zelandu 2014. godine, a u Novom Sadu na fakultetu predaje niz predmeta iz oblasti primene digitalnih tehnologija i izrade fizičkih modela u arhitekturi i umetnosti. Autor je brojnih naučnih radova kao i nekoliko knjiga na srpskom i engleskom jeziku. Učestvovao je u nekoliko projekata i izložbi međunarodnog karaktera sa radovima iz pomenute oblasti.