Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

František Toth

Dizajner

Studirao je industrijski dizajn na Tehničkom univerzitetu u Zvolenu (TUZVO) u Slovačkoj, a trenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu, na odseku za obradu drveta. Radi kao freelance dizajner proizvoda, osnivač je projekta Biocultivator i brenda Osmoro.

Nama se predstavio svojim predavanjem naslovljenim I design ‘cause I am curious, u kome je predstavio svoj dosadašnji rad i projekte u domenu produkt dizajna.