Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljiljana Ilić

Prevodilac

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nemački jezik i književnost. Od 2012. godine radi u Sektoru komunikacija Centra za promociju nauke. Radila je, između ostalog, kao direktorka komunikacija u kompaniji Mercedes-Benz i kao nezavisna konsultantkinja za kompaniju Mazda za balkansku regiju. Poseduje veliko iskustvo u oblasti komunikacija i odnosa sa medijima u korporativnom i nevladinom sektoru. Pored toga, prevodi knjige, članica je Udruženja književnih prevodilaca Srbije, a organizuje i umetničke i poetske događaje i festivale širom regije u saradnji sa umetničkom grupom Škart (“Pesničenje”) .