Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Razvoj publike

Unapređujemo praktična znanja i veštine predstavnika organizacija, institucija i pojedinaca koja su vezana za pitanja razvoja publike.

7 Dec

Datum početka

7/12/2016

Lokacija

Kolarac

28 Dec

Datum završetka

28/12/2016

Trajanje

1 mesec / 4 termina

Jezik programa

Srpski

Programski slotovi

07.+14.+21.+28. 12.

Kotizacija

Besplatno, po pozivu

Silabus Prijave su zatvorene

O čemu se radi?

Razvoj publike je edukativni projekat, jednomesečni kurs namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva i javnih institucija u kulturi kao i pojedinaca profesionalaca. Fokus je na onima koji prepoznaju da im je potrebna dodatna edukacija kako bi uspešnije poslovali, odnosno preispitali i unapredili svoje strategije komunikacije sa publikom, kako po pitanju prezentacije svojih programa, tako i u smislu kontinuiranog podmlađivanja i pristupa novoj publici, kao i negovanja postojeće publike.

Cilj kursa je da unapredi praktična znanja i veštine predstavnika organizacija, institucija i pojedinaca koja su vezana za pitanja razvoja publike – najpre u smislu veština prezentovanja i korišćenja raznovrsnih alata za komunikaciju sa publikom, ali i kroz promišljanje strateškog pristupa komunikacije odreženog projekta. Projekat doprinosi jačanju kapaciteta i unapređenju rada organizacija i institutcija u kulturi, te profesionalizaciji zaposlenih u ustanovama kulture, kao i profesionalaca koji rade samostalno.

U okviru kursa predavanja će držati Nana Radenković (Nova Iskra), Relja DeretaSlobodan Jovanović (Coba&Associates) i Neda Šorak (Sunny Digital). Pored predavanja naših istaknutih stručnjaka, biće predstavljeno i nekoliko primera dobre prakse, pre svega kroz prezentacije Ljiljane Ilić (Centra za promociju nauke) i Aleksandre Ninković Tašić (izložba Pupin).

Kurs se održava u sali Josif Pančić Kolarčevog narodnog univerziteta, a nakon njegove realizacije biće objavljen i webinar koji će predstaviti video snimke svih bitnih predavanja održanih u okviru kursa. Na taj način, ovaj fond znanja na temu razvoja publike biće stavljen na raspolaganje kao jedan od resursa za profesionalni razvoj koje će producirati edukativna platforma Nove Iskre.

Razvoj publike je i jedna od centralnih tema programa Kreativna Evropa Evropske Unije, pa je logična saradnja sa Deskom kreativna Evropa Srbija, a projekat se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Srbije.

Kome je namenjeno?

Kurs je pre svega namenjen predstavnicima organizacija i javnih institucija u kulturi, ali pojedincima koji su profesionalno aktivni u ovoj oblasti i bave se komunikacijom ili razvojem projekata koji su različitim ciljnim grupama i širokoj publici.

Šta dobijam?

Tokom kursa biće reči o artikulaciji i refleksiji vizije, misije i ciljeva same organizacije ili projekta, o upoznavanju sa konceptima strateških i integrisanih komunikacija, novim načinima za targetiranje određenih ciljnih grupa, vizuelnim komunikacijama i totalnom dizajnu (na nivou institucije/projekta), kao i o praktičnim alatima i pristupima za korišćenje društvenih mreža i online zajednica u cilju popularizacije određenih projekata i targetiranja ciljnih grupa.

Predavači

Aleksandra Ninković Tašić

Kustos i autor

Predsednica Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin i multikulturalni je ambasador Unesko kluba Univerziteta Sorbona. Autor je Pupin memorijalnog projekta u zemlji i regionu u okviru koga je postavila prvi virtuelni muzej koji predstavlja jedno naučno i kulturno nasleđe u svetu - Pupinov virtuelni muzej. Autor je pet izložbi, organizator preko stotinu predavanja i tribina u čitavoj Srbiji, ali i Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj. Napisala je više radova u relevantnim izdanjima za istoriju nauke, veliki broj članka, feljtona, specijalnih dodataka, pokretač je i realizator medijske pupinizacije i obeležavanja Pupinovih godina na nacionalnom nivou (2014. i 2015.). Autor je velike izložbe Pupin - od fizičke do duhovne realnosti, koja je u Istorijskom muzeju Srbije oborila dva rekorda - onaj o dužini trajanja postavke, ali i o posećenosti. Priredila je u saradnji sa SANU i Maticom srpskom dva izdanja Pupinove autobiofije, a tri njegove i knjige Nikole Tesle - neprevedene do sada na srpski jezik, su u pripremi. Vodi program Obrazovne pupinizacije gde se nauka uz Epske putokaze i Malu Pupinovu laboratoriju približava deci.

Slobodan Jovanović Coba

Dizajner

Osnivač i kreativni direktor agencije, kao i portala Designed.rs i projekta Packtivity. Dizajnom se bavi od 1985. godine i tokom godina je stekao iskustva u brojnim agencijama, i radio za najveće i najmanje regionalne i multinacionalne brendove. Predavao je na kursu Grafički dizajn SAE Instituta u Beogradu, učestvovao na brojnim panelima i bio predavač na stručnim konferencijama i festivalima.

Nana Radenkovic

Nana Radenković

Suosnivačica Nove Iskre, menadžerka edukacije

Dizajnira i sprovodi mentorske programe, obuke i radionice za mlade, profesionalce, organizacije i kompanije zainteresovane za transformaciju svog poslovanja, kao i za poboljšanje ukupnog iskustva saradnje i inoviranja. Magistrirala je Menadžment u kulturi, interkulturalizam i medijaciju na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, sa velikim iskustvom rada u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Članica je Savetodavnog odbora Kreativnog mentorstva, a trenutno podržava brojne startapove i timove kroz unapređenje njihovih veština saradnje i timske kulture u programima kao što su: Raising Starts, Smart Start, D inkubator, Ninja Accelerator, Playing Narratives, Upgrade, Serbia Innovates, Preduzmi ideju i slično. Bila je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije i mentorka u Nelt edukativnom programu.

Relja Dereta

Trener komunikacijskih veština

Relja Dereta poseduje preko 15 godina iskustva gotovo svakodnevnog podučavanja i javnog nastupa. Jedan je od osnivača i direktor firme Epic Assistants, gde kao konsultant i trener prezentacijskih i komunikacijskih veština savetuje svetske eksperte, menadžere, naučnike, predavače, kreativne radnike i druge u formulisanju njihovih ideja. Sarađivao je sa vodećim kompanijama u zemlji, regionu i šire, uključujući Microsoft, Amazon, Telenor, VIP mobile, Erste Bank, OTP Banka, Nordeus i drugi. Kao instruktor argentinskog tanga i koordinator projekata u Institutu Tango Natural, pomogao je u izgradnji Instituta u najveću organizaciju tog tipa u Evropi. Osnivač je Škole aktivizma, gde je stotine mladih učilo kako da osmisli i sprovede svoje ideje. Član je Upravnog odbora NVO Građanske inicijative i Savetodavnog odbora NVO Kreativno mentorstvo.

Ljiljana Ilić

Prevodilac

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nemački jezik i književnost. Od 2012. godine radi u Sektoru komunikacija Centra za promociju nauke. Radila je, između ostalog, kao direktorka komunikacija u kompaniji Mercedes-Benz i kao nezavisna konsultantkinja za kompaniju Mazda za balkansku regiju. Poseduje veliko iskustvo u oblasti komunikacija i odnosa sa medijima u korporativnom i nevladinom sektoru. Pored toga, prevodi knjige, članica je Udruženja književnih prevodilaca Srbije, a organizuje i umetničke i poetske događaje i festivale širom regije u saradnji sa umetničkom grupom Škart (“Pesničenje”) .

Koordinator programa

Relja Bobić

relja@novaiskra.com

00 38 (0) 11 4051 897