NIS Kreativni kamp

18 Sep 2014

NIS Kreativni kamp održan je 18-20. septembra u Mokrinu, pod kreativnim vođstvom tima Dizajn inkubatora Nova Iskra i uz učešće istaknutih mentora iz polja strateškog dizajna i novih tehnologija iz Srbije i Slovenije. Pod motom 12 inovacija za održivu budućnost mladi, nedovoljno afirmisani imali su priliku da u vrhunskim uslovima za rad i uz stručnu podršku promišljaju i razvijaju koncepte iz domena energetske efikasnosti i održivog razvoja, koji su u skladu sa strateškim pravcima razvoja kompanije NIS, kao retke domaće kompanije koja primenjuje strategiju i standarde održivog razvoja, kao i prateći godišnji izveštaj.

 

Dvanaestoro talentovanih kreativaca izabrano je iz Creative Hub mreže Nove Iskre, sa fokusom na kreativce čiji se rad kreće u multidisciplinarnom polju dizajna proizvoda, nameštaja, industrijskog dizajna i arhitekture. U intenzivnom, trodnevnom radnom procesu individualnog i timskog rada učestvovali su Fiona Sinđelić, Ivan Erkić, Vladimir Stajić, Nenad Merzel, Tijana Tripković, Tamara Švonja, Ksenija Josifović, Miroslava Đorđević, Krsto Radovanović, Danko Radulović, Milena Miličić i Andreja Georgievski. Biografije učesnika NIS Kreativnog kampa možete pogledati na sajtu Nove Iskre - http://novaiskra.com/sr/designers.

 

Među rezultatima radionice - koji će na različite načine biti predstavljeni javnosti do kraja ove godine – su koncepti, predlozi za nove proizvode, sistemska rešenja i inovacije koji na različite načine daju viziju održivije budućnosti u domenima obnovljivih izvora energije, saobraćaja, energetske efikasnosti i nezavisnosti, reciklaže i jačanja lokalnih zajednica. Pored tima Nove Iskre, u procesu su aktivno učestvovali i gostujući mentori, priznati stručnjaci iz domena strateškog dizajna i tehnoloških inovacija. Miha Klinar, dizajner proizvoda sa velikim praktičnim iskustvom i osnivač studija Gigo Design iz Ljubljane, vodio je učessike kroz proces kreativnog i strateškog promišljanja i razvoja koncepata, dok je Miloš Milisavljević, osnivač kompanije Senergy, pružio nezamenjivu ekspertizu iz polja novih tehnologija.  

 

NIS Kreativni kamp predstavlja novi, jedinstveni model saradnje kompanije i kreativne zajednice. Kroz ovu svojevrsnu “laboratoriji inovacija i dizajna”, Nova Iskra i NIS motivišu dizajnere i inovatore da u svojim projektima upotrebljavaju i promovišu vrednosti održivog razvoja i koriste proces dizajna kao okvir za promišljanje kreativnih rešenja za bolju i odgovorniju budućnost.

 

Pogledajte galeriju fotografija na Facebook stranici NIS-a.