Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

12 INOVACIJA ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST

ENERGIJA | RESURSI | IZAZOVI | OBRAZOVANJE | MENTORSTVO

Godina

2014

Saradnici
Miha Klinar
Miha Klinar

Miha Klinar

Dizajner

Milos Milisavljevic
Milos Milisavljevic

Miloš Milisavljević

Inovator i menadžer

Projekat podržali

NIS

Koordinator projekta

Relja Bobić

Ideja

NIS Kreativni kamp predstavlja jednistveni model saradnje kompanije i kreativne zajednice u cilju promišljanja rešenja za bolju budućnost, kroz afirmaciju vrednosti kao što su inovacija, efikasnost i održivost.

NIS Kreativni kamp je koncipiran je poseban mentorski program u kome su imali priliku da učestvuju 12 mladih dizajnera i kreativaca iz Srbije, izabranih iz Creative Hub mreže Nove Iskre. Tokom tri dana, u Mokrin House-u odvijao se intenzivan multidisciplinarni proces u kome su mladi autori sarađivali sa vodećim kreativnim direktorima iz polja dizajna i tehnoloških inovacija, i bili u prilici da eksperimentišu sa idejama koje mogu doprineti uštedi resursa i energetskoj efikasnosti u svakodnevnom životu.

Zašto?

Kroz program Kreativnog kampa cilj nam je bio da afirmišemo ulogu kreativnih inovacija u rešavanju važnih društvenih problema, kao i da afirmišemo i motivišemo talentovane kreativce da se posvete razvoju “problem-solving” koncepata kroz proces dizajna.

Kako?

Kroz saradnju istaknute kompanije i kreativne zajednice, stvoren je novi format podrške za mlade talente i profesionalce iz domena inovacija i kreativnosti, koji su u okviru Mokrin House-a individualno i timski radili u svojevrsnoj “laboratoriji inovacija i dizajna” sa ciljem pronalaženja novih koncepata za zajedničku održiviju budućnost.

 

Pozvani učesnici programa su bili mladi, neafirimisani autori koji dolaze iz domena industrijskog dizajna, razvoja proizvoda i arhitekture, a 12 inovacija za održivu budućnost razvijali su uz pomoć istaknutih gostujućih mentora – Miha Klinar, partner i kreativni direktor nagrađivanog studija Gigo Design iz Ljubljane specijalizovanog za polje industrijskog dizajna bio je mentor za dizajnerski aspekt, dok je Miloš Milisavljević, osnivač kompanije Strawberry energy  i autor projekta Strawberry Energy pružao stručne konsultacije sa tehnološke strane.

Šta je sledeći korak?

U planu je realizacija novih kampova ovog tipa.