Konstruktivističko savetovanje

07 Feb 2014

Od februara 2014. godine, u Novoj Iskri počinje još jedan autentičan program savetovanja i koučinga za kreativce na početku svojih karijera. Ova inicijativa, pokrenuta u saradnji sa Ivanom Anđelković, ima za cilj podršku mladima koji se suočavaju sa izazovima posla u polju kreativnih industrija - veoma nestabilno lokalno tržište, potreba za preduzetničkim duhom i inicijativom i česti izostanak neophodnih resursa. 

 

Koučing [coaching] predstavlja psihološku podršku za pojedince koji žele da unaprede svoje komunikacione, liderske ili menadžerske veštine. Rad se može fokusirati i na različite aspekte ličnog menadžmenta, koji podrazumeva upravljanje stresom, vremenom, postavljanje ciljeva, samopredstavljanje i još mnogo toga. Savetovanje podrazumeva rad ne samo na poslovnim izazovima, već može pokriti rad na sebi i na drugim životnim planovima.

 

Zainteresovani će u Novoj Iskri imati priliku da na konstruktivistički način sa savetnikom rade na unapređenju u željenom domenu. Konstruktivistička psihoterapija i savetovanje predstavljaju jedan od novijih pravaca u terapijskom radu i baziraju se na Teoriji ličnih konstrukata. Ovaj postmoderan pristup zasniva se na tezi da je da svako kreira sopstvenu teoriju o sebi, drugima i svetu, koju je moguće menjati. Stoga, konstruktivistički savetnik vas vodi kroz proces promene tako što vam pomaže da unapredite sopstveni pristup i kroz postepene eksperimente vam pomaže da napravite promenu u svom životu i okruženju. 

 

Ivana Anđelković je konstruktivistički savetnik i terapeut pod supervizijom. Ivana je diplomirala na osnovnim studijama kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i stekla zvanje Mastera istraživačke psihologije baveći se fenomenima samopredstavljanja i ličnog identiteta na društvenim mrežama. Trenutno radi kao asistent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, gde između ostalog predaje lični menadžment i liderstvo, menadžment ljudskih resursa i komunikacijske veštine, a pokrenula je i vodi projekat tutorstva za studente prve godine. Vodila je i više edukativnih i kreativnih radionica za mlade, kao i za zaposlene u kompanijama. Član je Udruženja konstruktivista Srbije od 2010. godine.

 

Prvi ciklus programa kostruvističkog savetovanja počinje u februaru, a zvanično je predstavljen u ponedeljak 3. februara. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa savetnicom, da saznaju više o samoj formi kroz koju će se program odvijati, kao i da postave pitanja i rasvetle dileme. Formirana je grupa koja će kroz program savetovanja prolaziti tokom naredna dva meseca, kroz jedan termin nedeljno. 

 

U odnosu na interesovanje biće organizovan i drugi ciklus savetovanja tokom proleća 2014.