Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Konstruktivističko savetovanje

Autentičan program savetovanja i koučinga za kreativce na početku svojih karijera.

7 Feb

Datum

Petak, 7. februar

Predavač

Ivana Anđelković

Vreme

/

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O mentorstvu

Zainteresovani će u Novoj Iskri imati priliku da na konstruktivistički način sa savetnikom rade na unapređenju u željenom domenu. Konstruktivistička psihoterapija i savetovanje predstavljaju jedan od novijih pravaca u terapijskom radu i baziraju se na Teoriji ličnih konstrukata.

Koučing [coaching] predstavlja psihološku podršku za pojedince koji žele da unaprede svoje komunikacione, liderske ili menadžerske veštine. Rad se može fokusirati i na različite aspekte ličnog menadžmenta, koji podrazumeva upravljanje stresom, vremenom, postavljanje ciljeva, samopredstavljanje i još mnogo toga. Savetovanje podrazumeva rad ne samo na poslovnim izazovima, već može pokriti rad na sebi i na drugim životnim planovima.

Ovaj postmoderan pristup zasniva se na tezi da je da svako kreira sopstvenu teoriju o sebi, drugima i svetu, koju je moguće menjati. Stoga, konstruktivistički savetnik vas vodi kroz proces promene tako što vam pomaže da unapredite sopstveni pristup i kroz postepene eksperimente vam pomaže da napravite promenu u svom životu i okruženju.

Predavač

Ivana Andjelkovic

Ivana Anđelković

Psiholog

Konstruktivistički savetnik i terapeut pod supervizijom. Ivana je diplomirala na osnovnim studijama kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i stekla zvanje Mastera istraživačke psihologije baveći se fenomenima samopredstavljanja i ličnog identiteta na društvenim mrežama. Trenutno radi kao asistent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, gde između ostalog predaje lični menadžment i liderstvo, menadžment ljudskih resursa i komunikacijske veštine, a pokrenula je i vodi projekat tutorstva za studente prve godine. Vodila je i više edukativnih i kreativnih radionica za mlade, kao i za zaposlene u kompanijama. Član je Udruženja konstruktivista Srbije od 2010. godine.