Nikola Jovanović

Kroz predavanje naslovljeno Kreativnost i učenje u globalnom društvu znanja, Nikola Jovanović će se osvrnuti na bitne aspekte i izazove profesionalnog i ličnog razvoja u današnjem visoko-tehnološkom okruženju, u kome tradicionalni koncepti obrazovanja i usavršavanja gube na značaju i efektivnosti.

 

Nikola je u svom okruženju poznat kao osoba koja otvoreno kritikuje formalno obrazovanje, i čvrsto veruje da će društveno preduzetništvo promeniti svet. Pre 15-ak godina prihvatio je činjenicu da ga formalno obrazovanje usporava i posvetio se ličnom razvoju kroz sve druge oblike učenja. O svojim iskustvima na tom putu redovno izveštava na svom blogu www.peckopivo.com

 

U isto vreme je započeo i profesionalnu karijeru i radio u komercijalnom, javnom i NVO sektoru, uglavnom u oblastima organizacije i razvoja ljudskih resursa, društveno-odgovornog poslovanja (CSR), IT-a, interneta i korišćenja društvenih medija.

 

Učestvovao je u osnivanju jednog korporativnog Univerziteta, ali i da dva puta govori na TEDx događajima. Danas je preduzetnik koji razvija onlajn platformu u oblasti razvoja ljudskih potencijala i konsultant za lični, timski i organizacioni razvoj po Human Synergistics i Geert Hofstede metodologijama.

 

Nikola sebe prvenstveno smatra aktivistom i aktivno radi na formiranju "četvrtog sektora" u Srbiji, -društvenog preduzetništva - kroz promociju koncepta, borbu za kvalitetan Zakon o društvenom preduzetništvu i, najvažnije – kroz vođenje tima koji se krije iza projekta Habče (http://hubche.com).

 

Više o Nikoli Jovanoviću možete saznati na linku http://about.me/nikolajovanovic. Predavanje će biti održano u četvrtak 10. aprila sa početkom u 17.30 h. Ulaz je slobodan.