Razvoj publike

07 Dec 2016

Razvoj publike je edukativni projekat, jednomesečni kurs namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva i javnih institucija u kulturi kao i pojedinaca profesionalaca. Fokus je na onima koji prepoznaju da im je potrebna dodatna edukacija kako bi uspešnije poslovali, odnosno preispitali i unapredili svoje strategije komunikacije sa publikom, kako po pitanju prezentacije svojih programa, tako i u smislu kontinuiranog podmlađivanja i pristupa novoj publici, kao i negovanja postojeće publike.

 

Cilj kursa je da unapredi praktična znanja i veštine predstavnika organizacija, institucija i pojedinaca koja su vezana za pitanja razvoja publike – najpre u smislu veština prezentovanja i korišćenja raznovrsnih alata za komunikaciju sa publikom, ali i kroz promišljanje strateškog pristupa komunikacije odreženog projekta. Projekat doprinosi jačanju kapaciteta i unapređenju rada organizacija i institutcija u kulturi, te profesionalizaciji zaposlenih u ustanovama kulture, kao i profesionalaca koji rade samostalno.

 

Kurs je pre svega namenjen predstavnicima organizacija i javnih institucija u kulturi, ali pojedincima koji su profesionalno aktivni u ovoj oblasti i bave se komunikacijom ili razvojem projekata koji su različitim ciljnim grupama i širokoj publici. Tokom kursa biće reči o artikulaciji i refleksiji vizije, misije i ciljeva same organizacije ili projekta, o upoznavanju sa konceptima strateških i integrisanih komunikacija, novim načinima za targetiranje određenih ciljnih grupa, vizuelnim komunikacijama i totalnom dizajnu (na nivou institucije/projekta), kao i o praktičnim alatima i pristupima za korišćenje društvenih mreža i online zajednica u cilju popularizacije određenih projekata i targetiranja ciljnih grupa.

 

U okviru kursa predavanja će držati Nana Radenković (Nova Iskra), Relja Dereta, Slobodan Jovanović (Coba&Associates) i Neda Šorak (Sunny Digital). Pored predavanja naših istaknutih stručnjaka, biće predstavljeno i nekoliko primera dobre prakse, pre svega kroz prezentacije Ljiljane Ilić (Centra za promociju nauke) i Aleksandre Ninković Tašić (izložba Pupin).

 

Kurs je besplatan, a komuniciran je direktno institucijama kulture, kao i široj profesionalnoj javnosti. Pristiglo je preko 100 prijava, a za 85 prijavljenih potvrđeno je učešće. Kurs se održava u sali Josif Pančić Kolarčevog narodnog univerziteta, a nakon njegove realizacije biće objavljen i webinar koji će predstaviti video snimke svih bitnih predavanja održanih u okviru kursa. Na taj način, ovaj fond znanja na temu razvoja publike biće stavljen na raspolaganje kao jedan od resursa za profesionalni razvoj koje će producirati edukativna platforma Nove Iskre.

 

Razvoj publike je i jedna od centralnih tema programa Kreativna Evropa Evropske Unije, pa je logična saradnja sa Deskom kreativna Evropa Srbija, a projekat se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Srbije.

 

www.novaiskra.com
www.kreastivnaevropa.rs