Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Ljudi

Razvoj publike

KOMUNIKACIJA SA PUBLIKOM | PRAKTIČNE VEŠTINE | PREZENTACIJSKE VEŠTINE | PROGRAMI | ORGANIZACIJE U KULTURI

Godina

2016.

Partneri

Desk Kreativna Evropa Srbija

Projekat podržali

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Koordinator projekta

Relja Bobić

Ideja

Razvoj publike je edukativni projekat, jednomesečni kurs namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva i javnih institucija u kulturi kao i pojedincima profesionalcima. Fokus je na onima koji prepoznaju da im je potrebna dodatna edukacija kako bi uspešnije poslovali, odnosno preispitali i unapredili svoje strategije komunikacije sa publikom, kako po pitanju prezentacije svojih programa, tako i u smislu kontinuiranog podmlađivanja i pristupa novoj publici, kao i negovanja postojeće publike.

Cilj kursa je da unapredi praktična znanja i veštine predstavnika organizacija, institucija i pojedinaca koja su vezana za pitanja razvoja publike – najpre u smislu veština prezentovanja i korišćenja raznovrsnih alata za komunikaciju sa publikom, ali i kroz promišljanje strateškog pristupa komunikacije određenog projekta. Projekat doprinosi jačanju kapaciteta i unapređenju rada organizacija i institucija u kulturi, te profesionalizaciji zaposlenih u ustanovama kulture, kao i profesionalaca koji rade samostalno.

Zašto?

Kurs je pre svega namenjen predstavnicima organizacija i javnih institucija u kulturi, ali i pojedincima koji su profesionalno aktivni u ovoj oblasti i bave se komunikacijom ili razvojem projekata koji su namenjeni različitim ciljnim grupama i širokoj publici. Tokom kursa bilo je reči o artikulaciji i refleksiji vizije, misije i ciljeva same organizacije ili projekta, o upoznavanju sa konceptima strateških i integrisanih komunikacija, novim načinima za targetiranje određenih ciljnih grupa, vizuelnim komunikacijama i totalnom dizajnu (na nivou institucije/projekta), kao i o praktičnim alatima i pristupima za korišćenje društvenih mreža i online zajednica u cilju popularizacije određenih projekata i targetiranja ciljnih grupa.

 

Razvoj publike je i jedna od centralnih tema programa “Kreativna Evropa” Evropske Unije, pa je bila logična saradnja sa Deskom kreativna Evropa Srbija.

Kako?

U okviru kursa predavanja su održali Nana Radenković (Nova Iskra), Relja Dereta, Slobodan Jovanović (Coba&Associates) i Neda Šorak (Sunny Digital). Pored predavanja naših istaknutih stručnjaka, predstavljeno je i nekoliko primera dobre prakse, pre svega izložbe Pupin i aktivnosti Centra za promociju nauke.

 

Učešće u programu bilo je besplatno, Kurs je održavan u prostorijama Kolarčevnog narodnog univerziteta, i komuniciran je direktno institucijama kulture, kao i široj profesionalnoj javnosti. Pristiglo je više od 100 prijava za učešće.

Šta je sledeći korak?

Po završetku projekta, objavljen je webinar koji predstavlja video zapise svih bitnih predavanja održanih u okviru kursa. Kroz ovaj webinar, edukativni resursi na temu razvoja publike biće stalno dostupni najširoj profesionalnoj javnosti, kao vredan doprinos profesionalnom razvoju i edukaciji u polju kulture.

 

Sva predavanja u integralnom obliku na raspolaganju su na Vimeo profilu Nove Iskre:

Nana Radenkovićhttps://vimeo.com/205872852

Relja Deretahttps://vimeo.com/205878712

Slobodan Jovanovićhttps://vimeo.com/205879661

Ljiljana Ilić  – https://vimeo.com/205884245

Aleksandra Ninković Tašićhttps://vimeo.com/205885361

Neda Šorakhttps://vimeo.com/206228327

 

Naša organizacija nastavlja da se bavi ovom temom i po potrebi razvija posebne treninge i kurseve za određene ciljne grupe profesionalaca, i prilagođava ovu temu određenim poljima delovanja za koje je zajednički rad sa publikom.