Osnivanje preduzeća

24 Sep 2015

U okviru svoje misije podrške preduzetnicima, startapima i mikro-preduzećima, Nova Iskra predstavlja seminar o preduzetništvu i izazovima razvoja mikro preduzeća kroz predavanja Vladimira Miletića i Milana Trbojevića, istaknutih preduzetnika, članova startup zajednice i blogera. Seminar je koncipiran kroz dva predavanja, naslovljena Šta čini početni kapital nove firme, izuzev novca? i Administrativni aspekti osnivanja firme. Oba imaju za cilj sagledavanje izazova pri osnivanju sopstvenog preduzeća i realizaciji svoje poslovne ideje iz različitih aspekata. Predavači Vladmir i Milan su kroz svoje ekspertize specijalizovani za pružanje mentorske pomoći i konsaltinga, a njihovi saveti su dostupni široj zajednici na zapaženim blogovima - Dnevnik jednog direktora i FT1P.

 

Predavanje Šta čini početni kapital nove firme, izuzev novca? namenjeno je svima koji žele da saznaju više informacija o preduzetništvu ili koji planiraju da osnuju svoju firmu, ali nisu u dovoljnoj meri ohrabreni da učine taj korak. Vladimir će kroz dosadašnje iskustvo brojne primere predočiti brojne predrasude i strahove sa kojima se i sam susretao i borio na putu do uspešnog razvoja poslovne ideje. Kroz predavanje učesnici će sagledati izazove u prelasku iz “sigurnog“ u “nesigurni“ sistem koji podrazumeva osnivanje sopstvenog preduzeća i realizovanje poslovne ideje.

 

Vladimir Miletić je po struci ekonimista, a dugi niz godina je aktivan u različitim oblastima preduzetništva. Bogata poslovna iskustva je stekao radeći na rukovodećim pozicijama u inostranim kompanijama što mu je bio podstek ka pružanje mentorske podrške za pokretanje sopstvenog preduzeća. Jedan od najznačajnijih projekta je pokretanje bloga Dnevnik jednog direktora (http://dnevnikjednogdirektora.com/), koji se bavi posebnom nišom preduzetništva koja obuhvata edukaciju zaposlenih u kompanijama. Ekspert je u prevazilaženju prepreka za napredovanje u karijeri i kroz svoj mentorski rad ohrabruje ljude da iskoriste svoje veštine na pravi način i izgrade sopstveni biznis. Autor je knjige Na putu do vrha koja se upravo bavi načinima osnaživanjem pojedinca u sistemu kako bi svojim radom došli do željenog uspeha.

 

Predavanje Administrativni aspekti osnivanja firme će se baviti izazovima sa kojima se preduzetnici susreću pri osnivanju preduzeća i kompanija. Uzimajući u obzir ekonomsku situaciju u zemlji, kroz predavanje će biti predstavljeni načini uobličavanja poslovnih ideja i različiti oblici pravnih lica, kao i prednosti i mane svakog od njih. Milan će takođe kroz svoje iskustvo pokušati da odgovori na pitanja da li se može poslovati i kao udruženje građana, kao i koje su to poreske obaveze pravnih lica i ko ima obavezu da bude u sistemu PDV-a.

 

Milan Trbojević je “sajber knjigovođa” i poreski savetnik, a takođe je i osnivač bloga FT1P (www.ft1p.rs) koji se bavi oblastima knjigovodstva i poreskog savetovanja. Specijalizovan je za prevazilaženje birokratskih prepreka u okviru IT delatnosti, a kroz svoj rad u najvećoj meri pomaže preduzetnicima da što lakše savladaju računovodstvene procedure i vode uredne izveštaje. Istaknuti je član startup zajednice i kao jedan od mentora u ICT Hub-u radi na pronalaženju novih modela poslovanja u Srbiji. Kao poreski savetnik aktivan je na više projekata među kojima se posebno ističe projekat Pitajte.rs u okviru kojeg pomaže korisnicima u rešavanju dilema oko pokretanja internet biznisa.

 

Seminar koji će predstaviti predavanja Vladimira Miletića i Milana Trbojevića će biti održan u četvrtak, 24. septembra u 17.30 h u Novoj Iskri. Ulaz je slobodan, ali se svi zainteresovani mole da se pre dolaska registruju popunjavanjem upitnika na adresi http://bit.ly/1Oj3x7n.