Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Seminar o preduzetništvu i izazovima razvoja mikro preduzeća

U okviru svoje misije podrške preduzetnicima, startapima i mikro-preduzećima, Nova Iskra predstavlja seminar o preduzetništvu i izazovima razvoja mikro preduzeća kroz predavanja Vladimira Miletića i Milana Trbojevića, istaknutih preduzetnika, članova startup zajednice i blogera.

24 Sep

Datum

Četvrtak, 24. septembar

Vreme

17:30h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Po prijavi

O predavanju

Seminar je koncipiran kroz dva predavanja, naslovljena Šta čini početni kapital nove firme, izuzev novca? i Administrativni aspekti osnivanja firme. Oba imaju za cilj sagledavanje izazova pri osnivanju sopstvenog preduzeća i realizaciji svoje poslovne ideje iz različitih aspekata.

Predavanje Šta čini početni kapital nove firme, izuzev novca? namenjeno je svima koji žele da saznaju više informacija o preduzetništvu ili koji planiraju da osnuju svoju firmu, ali nisu u dovoljnoj meri ohrabreni da učine taj korak. Vladimir će kroz dosadašnje iskustvo brojne primere predočiti brojne predrasude i strahove sa kojima se i sam susretao i borio na putu do uspešnog razvoja poslovne ideje. Kroz predavanje učesnici će sagledati izazove u prelasku iz “sigurnog“ u “nesigurni“ sistem koji podrazumeva osnivanje sopstvenog preduzeća i realizovanje poslovne ideje.

Predavači Vladmir i Milan su kroz svoje ekspertize specijalizovani za pružanje mentorske pomoći i konsaltinga, a njihovi saveti su dostupni široj zajednici na zapaženim blogovima – Dnevnik jednog direktora i FT1P.

Predavanje Administrativni aspekti osnivanja firme će se baviti izazovima sa kojima se preduzetnici susreću pri osnivanju preduzeća i kompanija. Uzimajući u obzir ekonomsku situaciju u zemlji, kroz predavanje će biti predstavljeni načini uobličavanja poslovnih ideja i različiti oblici pravnih lica, kao i prednosti i mane svakog od njih. Milan će takođe kroz svoje iskustvo pokušati da odgovori na pitanja da li se može poslovati i kao udruženje građana, kao i koje su to poreske obaveze pravnih lica i ko ima obavezu da bude u sistemu PDV-a.

Seminar koji će predstaviti predavanja Vladimira Miletića i Milana Trbojevića će biti održan u četvrtak, 24. septembra u 17.30 h u Novoj Iskri. Ulaz je slobodan, ali se svi zainteresovani mole da se pre dolaska registruju popunjavanjem upitnika na adresi http://bit.ly/1Oj3x7n.

Predavači

Vladimir Miletić 

Ekonomista

Po struci ekonomista, a dugi niz godina je aktivan u različitim oblastima preduzetništva. Bogata poslovna iskustva je stekao radeći na rukovodećim pozicijama u inostranim kompanijama što mu je bio podstek ka pružanje mentorske podrške za pokretanje sopstvenog preduzeća. Jedan od najznačajnijih projekta je pokretanje bloga Dnevnik jednog direktorakoji se bavi posebnom nišom preduzetništva koja obuhvata edukaciju zaposlenih u kompanijama. Ekspert je u prevazilaženju prepreka za napredovanje u karijeri i kroz svoj mentorski rad ohrabruje ljude da iskoriste svoje veštine na pravi način i izgrade sopstveni biznis. Autor je knjige Na putu do vrha koja se upravo bavi načinima osnaživanjem pojedinca u sistemu kako bi svojim radom došli do željenog uspeha.

Milan Trbojević 

Knjigovođa

“Sajber knjigovođa” i poreski savetnik, a takođe je i osnivač bloga FT1P koji se bavi oblastima knjigovodstva i poreskog savetovanja. Specijalizovan je za prevazilaženje birokratskih prepreka u okviru IT delatnosti, a kroz svoj rad u najvećoj meri pomaže preduzetnicima da što lakše savladaju računovodstvene procedure i vode uredne izveštaje. Istaknuti je član startup zajednice i kao jedan od mentora u ICT Hub-u radi na pronalaženju novih modela poslovanja u Srbiji. Kao poreski savetnik aktivan je na više projekata među kojima se posebno ističe projekat Pitajte.rs u okviru kojeg pomaže korisnicima u rešavanju dilema oko pokretanja internet biznisa.