Univerzitet za primenjene nauke iz Salcburga (FHS)

Dizajn inkubator Nova Iskra će imati je zadovoljstvo i čast da predstavi studente i profesore Univerziteta za primenjenu nauku iz Salcbruga, u Austriji (Fachhochschule Salzburg). Više od 30 studenata koje vodi profesor Michael Leube i njegove kolege posetiće Novu Iskru kako bi se upoznali sa speicifičnim modelom rada ovog dizajn inkubatora, ali i sa najzanimljivijim inicijativama na srpskoj i regionalnoj dizajn sceni.

 

Ova specijalna ad-hoc programska razmena će predstaviti programe FHS-a, kao i specifične metode i fokuse ovog univerziteta koji je posvećen razvoju u domenima biznisa, nauke, društva i kreativnosti. FHS nudi i Master program Dizajn i menadžment proizvoda, koji kombinuje edukaciju iz domena profesionalnog, targetiranog dizajna. Otvaranje mogućnosti za primene inovacija u projektima je glavna motivacija ovog kursa. Jednaka pažnja pruža se specijalističkim, društvenim i metodološkim veštinama. FHS je osnovan 1995. godine, i realizuje 15 bachelor i 9 master programa za više od 2000 studenata.

 

U ponedeljak, 13. maja sa početkom u 17.30 h, profesor Michael Leube će održati predavanje koje je predstavilo programe FHS-a vezane za domen dizajna, kao i projekte koji se bave intersekcijom dizajna i antropologije. Beogradsko predavanje će se osvrnuti na život na jugoslovenskom prostoru nekada i sada, kao i na promenjive koncepte lokalnih identiteta i zajednica u Srbiji i njihove veze sa procesima dizajna. 

 

Michael Leube se bavi interfejsima između antropologije, biološke antropologije i dizajna. Studirao je kulturnu i biološku antropologiju u Sjedinjenim Državama, Austriji i Hrvatskoj, gde je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Radio je na brojnim istraživačkim projektima, uključujući istraživanja osnovnog školovanja u Keniji i rad sa socijalno ugroženim ženama u slamovima Indije. Od 2001. godine predavao je antropologiju, sociologiju i studije kulture na različitim univerzitetima u Madridu. Nedavno se vratio u Austriju gde predaje antropologiju na Univerzitetu za primenjene nauke u Salcburgu.