Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Novi metodi u obrazovanju u domenu likovne pedagogije

Predavanje na temu inovatnivnih i kreativnih programa i projekata u domenu likovne pedagogije.

12 Apr

Datum

Petak, 12. april

Predavač

Vera Večanski

Vreme

18h

Jezik programa

Srpski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Zatvoren događaj

O predavanju

Razgovor o iskustvu rada vizuelne umetnice u oblasti likovne pedagogije: predstavljanje različitih projekata i savremenih pristupa u radu sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u oblasti likovnih umetnosti, kako u svetu, tako i kod nas, u kontekstu vrtića, osnovne škole i različitih institucija kulture, kao što su muzeji, biblioteke itd.

Kompanija NELT organizuje četvrti ciklus NELT edukativnog programa namenjenog studentima, u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB. U okviru četvrtog ciklusa NEP-a, 27 odabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da prošire svoje vidike u pogledu kritičkog mišljenja, timskog rada i razvoja projekata, polaznici će proći kroz jedinstveno iskustvo saradnje i saznanja, koje se ove godine odvija pod sloganom DRUGA STRANA ZNANJA!

Predavač

Vera Večanski

Predavač na katedri za metodike umetničkih predmeta

Diplomirala je na slikarskom odseku 1999. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a doktorirala 2015. na Učiteljskom fakultetu u Beogradu u oblasti didaktičko-metodičkih nauka (metodikа nastave likovne kulture). Radi na Učiteljskom fakultetu u Beogradu na katedri za metodike umetničkih predmeta. Aktivno učestvuje u različitim projektima namenjenim likovnom obrazovanju dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kao autor, saradnik i realizator u različitim kulturnim institucijama (Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Dečji kulturni centar Beograda, Dečje odeljenje Biblioteke grada Beograda itd.)