Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Artscience interfaculty

Predavanje dvojice profesora – Roberta Pravde i Taconis Stolka na interdisciplinarnom programu osnovnih i master studija – ArtScience Interfaculty.

13 Mar

Datum

Četvrtak, 13. mart

Vreme

17:30h

Jezik programa

Engleski

Lokacija

Nova Iskra

Ulaz

Ulaz je slobodan!

O predavanju

ArtScience Interfaculty je interdisciplinarni program osnovnih i master studija, koji je posvećen inovativnim istraživanjima kao pristupu umetničkoj produkciji. Ovaj program umetnost i nauku smešta u jedan kontinuum, i promoviše razvoj novih umetničkih formi i jezika. ArtScience Interfaculty blisko sarađuje sa Kraljveskim konzervatorijumom i Kraljveskom umetničkom akademijom u HaguArtScience koristi interdisciplinarni pristup koji stoji na preseku polja muzike, vizuelnih i medijskih umetnosti, humanističkih i prirodnih nauka. Studenti se motivišu da propituju i promišljaju savremene tendencije u najširem smislu. To obuhvata dostignuća u sferama umetnosti i nauke, kao i tehnološka, društvena i politička dešavanja.

Sa izuzetkom teorijskih i kurseva na prvoj godini, studenti mogu da biraju između nekoliko opcija, kao deo “otvorenog kurikuluma”. Uz izvesna ograničenja, studenti mogu izabrati sopstvenu putanju učenja, zasnovanu na ponuđenim modulima i radu sa partnerskim institucijama. Predavači su istaknuti umetnici, tehnolozi ili teoretičari.

Pored umetničke akademije i konzervatorijuma u Hagu, ova škola blisko sarađuje i sa master programom Akademije za kreativne i performativne umetnosti i medijsku tehnologiju na Univerzitetu u Lajdenu. ArtScience Interfaculty nudi četvorogodišnje osnovne studije, kao i dvogodišnji master program koje karakteriše multidisciplinarno okruženje za učenje, a na raspolaganju je 5 vidova nastave: laboratorije, teorijski kursevi, praktične radionice, istraživački projekti i individualni coaching.

Predavači

Taconis Stolk

Umetnik

Taconis Stolk je konceptualista i meta-modernista. Inicijator je WLFR, studija za konceptualizam iz Amsterdama. Od sredine devedesetih godina ovaj tim je razvijao teorije i meta-medijske projekte koji se bave estetikom i konceptima kontekstualne tehnologije, često na preseku umetnosti i nauke. Takođe je su-osnivač studija Formalism (kreatori ideja i koncepata) i ConceptsAssociated (agencije za ideje), a ujedno je i predsednik eCulture komiteta Holandskog saveta za umetnost. Profesor na ArtScience Interfaculty.

Robert Pravda

Umetnik

Robert Pravda je studirao inženjerstvo od 1987. do 1991. godine na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu, nakon čega se posvetio stvaranju muzike u eksperimentalnim avangardnim krugovima. Interesovanje za interdisciplinarnu umetnosti dovelo ga je na Interfaculty Image & Sound, gde je diplomirao 2002. godine. 2001. je pokrenuo WEIM, radionicu za svoje kolege studente posvećenu elektro-akustičnoj muzici, koja je prerasla u improvizacioni ansambl RecPlay. Njegov finalni rad na fakultetu, zvučna i svetlosna instalacija “5x5x5”, osvojila je jednu od nagrada na konkursu Shell’s Young Artist Award. Profesor na ArtScience Interfaculty.