Nova Iskra Nova Iskra Workspace Nova Iskra Studio

Biljana Jovanović

Master statistike

Biljana je završila master studije na smeru za statistiku Matematičkog fakulteta u Beogradu.

Radi na poziciji senior data scientist-a u Telesign-u.  Na prethodnim poslovima se bavila statistikom, aktuarstvom, automatizacijom u izveštavanju u osiguranju, kao i modeliranjem kreditnog rizika i kreiranjem internih biznis modela u bankarskoj industriji.

Ono sto najviše voli u svom poslu je mogućnost da, zahvaljujući podacima, doprinese poslovnim odlukama što u slučaju Telesign-a utiče na sigurnost korisnika raznih aplikacija na internetu.